illustrasjon1.jpg

Tilskudd til idrettsarrangement

Tilskuddsordningen skal bidra til at det blir arrangert flere nye og store idrettsarrangementer i Vestfold og Telemark.

Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker med denne årlige tilskuddsordningen å legge til rette for en aktiv og attraktiv region, til glede og nytte for fylkets befolkning. Søknadspotten for 2020 er på 1,63 millioner kroner.

Søknadsfrist er 15. mars 2020.

Les mer om ordningen på Vestfold og Telemark sine nettsider.