idrettsanlegg612.jpg

Fylkeskommunale midler til idrettsanlegg

Tilskuddsordningen skal bidra til etablering av nye regionale og interkommunale idrettsanlegg i Vestfold og Telemark.

Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker med denne årlige tilskuddsordningen å legge til rette for en aktiv og attraktiv region, til glede og nytte for fylkets befolkning. Søknadspotten for 2020 er på 1 million kroner.

Tilskuddsordningen skal bidra til at det blir etablert nye regionale og interkommunale idrettsanlegg som kan understøtte arrangementene og idrettsaktivitet for alle i Vestfold og Telemark. Det er et mål at tilskuddsordningen skal bidra til forutsigbarhet i planleggingsfasen for aktørene, og til likebehandling av de ulike prosjektene.

Les mer om retningslinjer her (.pdf)

Søknadsfrist

15. mars 2020