sertifisertlogo.PNG

Sertifisert av Olympiatoppen

For at testing skal kunne skje nært eget bosted, har Olympiatoppens hatt en prosess med å tilrettelegge for å sertifisere regionale testsentre. Dette for at alle Olympiatoppens testsentre skal ha samme kvalitet i gjennomføring av tester.

Alle de sertifiserte testsenterene har det samme måleutstyret og like kalibreringsrutiner og testprotokoller kan utøverne teste hvor som helst i Norge, men samtidig sammenlikne testresultater fra ulike testlaboratorium.

Arbeidet har ført til et testhefte som beskriver testprotokoller, måleapparatur, kalibreringsrutiner og sertfiseringen av testsentrene på en detaljert og god måte.

Målet er at våre toppidrettsutøvere og trenere skal få samme hjelpen ved alle testlaboratorier i Norge, og at testresultatet blir det samme uavhengig av hvor testen gjennomføres. 

Dette vil skal skape mindre belastning for idretten, og man vil også spare reiseutgifter.

Spørsmål knyttet til sertifisering av Idrettens testsenter kan rettes til testleder Oddbjørn Floan.

Les mer om sertifisering hos Olympiatoppen:  https://www.olympiatoppen.no/fagstoff/utholdenhet/page8866.html