Laktattesting av sykkelryttere
Laktattesting av sykkelryttere

Laktatmåling

Utøveren arbeider i 3-5 minutters perioder med trinnvis økende belastning. For hver belastning måles laktatkonsentrasjon ([La-]) i blodet, HF og VO2. Disse parametrene sett i sammenheng med VO2maks og HFmaks gir informasjon for å vurdere effekten av utført trening.

På samme måte som for VO2maks-test bør testen gjennomføres idrettsspesifikt.

Måling av laktatprofil gjøres ved en løpstest på tredemølla. Etter 10 min. oppvarming måles puls og laktat. Utøveren står av løpebåndet og laktat måles i blod ved et stikk i en finger. Deretter økes farten på tredemølla med 1 km/t og det løpes i 5 min. er det nye målinger av puls og laktat. Dette gjentas 3-4 ganger til laktatverdien er over 4 mmol.

Laktat (melkesyre) måles i mmol. I hvile eller lav belastning er den mellom 1 – 2 mmol. Ved meget høg intensitet kan laktatverdien bli mellom 10 – 15 mmol.