didrik-tonseth-stormolle.jpg

Filming av teknikk for løping, rulleski og sykkel på mølle

Med vårt oppsatte opptaksutstyr kan det gjøres opptak av aktivitet på mølle innen rulleski, løp og sykkel.

Ved filming foran og fra siden får man lett se de tekniske løsningene.

Mulig å ha oppfølging underveis på møllen og i etterkant av økten med filmopptakene.

Aktuelle bevegelsesmåter for en slik test: rulleski, løp, sykkel.