fotball_ntbscanpix_612.jpg

Endring i forskrift om medlems- og organisasjonsregister

Forskrift om medlems- og organisasjonsregister er endret. Hva betyr dette for idrettslag? Vi gir deg oversikten.

Idrettsstyret har i møte 27.06.2019 endret forskrift om medlems- og organisasjonsregister.  

Hva betyr dette for idrettslag?

  1. Idrettslaget skal løpende oppdatere opplysninger om idrettslagets medlemmer, tillitsvalgte, frivillige og ansatte i idrettens medlems- og organisasjonsregister.
  2. Opplysningene skal kun føres i enten idrettens medlemssystem eller via en løsning som har godkjent integrasjonsavtale med Norges idrettsforbund.
  3. Det kan kun benyttes ett medlemssystem per idrettslag.

Hvilke medlemssystem kan idrettslag bruke?

Alle idrettslag må enten bruke Idrettens felles medlemssystem eller en av følgende integrasjonspartnere som har signert integrasjonsavtale med NIF:

Hva må idrettslag uten godkjent løsning gjøre?

  • Igangsette arbeid med overgang til godkjent løsning
  • Kontakte NIF Digital Support for overgang til idrettens felles medlemsløsning

Norges idrettsforbund vil høsten 2019 jobbe aktivt ut mot idrettslag som per i dag ikke benytter løsninger som tilfredsstiller kravet.