Vi trenger deg!

Vi ønsker flere kvinner i leder- og trenerverv, ikke bare fordi kjønnsbalansen må bli bedre, men også fordi det har store positive ringvirkninger på samfunnet at flere kvinner blir aktive innen idretten.

Begge kjønn skal være representert ved valg av styrer og komiteer i idrettslag. Dette er lovpålagt, jfr § 2-4 i NIFs lov.

Vi trenger deg!

Kjenner du, eller er du kanskje selv, en av kvinnene vi ser etter?

Trykk her for å gå til Innlandet idrettskrets sin samleside.