illutrasjon-inkludering_1920.jpg

Fakturerer ditt idrettslag i valgt medlemssystem?

Alle idrettslag skal etter forskrift vedtatt av idrettsstyret fakturere medlemskontingent og eventuelle trenings-/aktivitetsavgifter gjennom idrettens medlemssystem, eller et medlemssystem fra en leverandør med godkjent integrasjonsavtale med NIF.

Ett av kravene for å være et idrettslag i Norges idrettsforbund er altså at laget fakturerer medlemskontingent og ev. trenings-/aktivitetsavgift via sitt valgte medlemssystem. Dette er regulert gjennom forskrift om medlems- og organisasjonsregister med utfyllende regler. Idrettslagene er tidligere blitt gjort oppmerksom på disse kravene gjennom flere skriv fra Norges Idrettsforbund.

Kartlegging:

For å kartlegge deres plan for å ta medlemssystem i bruk, eventuelt klargjøre om dere alt har gjort dette, ber vi dere om å besvare følgende spørreskjema: 

 

Idrettens eget medlemssystem, KlubbAdmin:

Idrettskretsen tilbyr introduksjonskurs innen medlemshåndtering og faktureringsdelen av KlubbAdmin. Kursene kan kjøres fysisk hjemme hos det enkelte idrettslag idrettslag eller åpne digitale kurs. Ta kontakt med oss om ditt idrettslag ønsker kurs.

Kontaktperson i TrIK:

Robert Olsvik
Robert Olsvik
Fagkonsulent