Foto: iStock
Foto: iStock

Alle idrettslag må oppdatere loven sin – Prøveordningen med forenklet lovnorm er avsluttet

Etter hvert Idrettsting gjøres det oppdateringer og endringer i NIFs lov, som får konsekvenser for idrettslagene. Derfor må idrettslagene nå oppdaterte lovnormen sin.

Lovnorm for idrettslag oppdateres annenhvert år, i forbindelse med idrettstinget. Dette skjedde også i forbindelse med idrettstinget i 2023. Alle idrettslag må derfor oppdatere egen lov, slik at den blir i samsvar med gjeldende lovnorm for idrettslag. Så lenge det ikke gjøres andre endringer enn å justere loven slik at den er i samsvar med gjeldende lovnorm, kan dette vedtas i styret med informasjon til medlemmene.  

Prøveordningen med forenklet lovnorm for idrettslag opphørte per 31.12.23. Fra 01.01.24 er det kun én lovnorm som gjelder for alle idrettslag, men med ulike krav for idrettslag med omsetning og medlemstall over/under en fastsatt terskel. Idrettslag som er under terskelen (færre enn 100 medlemmer og omsetning under kr 300.000) skal pålegges færre krav enn idrettslag over terskelen. Følgende lettelser gjelder for idrettslag under terskel: 

  • Tilstrekkelig at begge kjønn er representert i styrer, utvalg mv. Kravet om minst to av hvert kjønn gjelder ikke.
  • Trenger ikke valgkomité eller kontrollkomité
  • Ikke krav om underslagsforsikring

For de idrettslag som har benyttet forenklet lovnorm, kan styret vedta å korrigere til gjeldende lovnorm så lenge det ikke gjøres endring på antall verv som skal velges. Når vedtaket er gjort informeres medlemmene om endringen.

Eventuelle endringer i styresammensetningen må vedtas på årsmøtet. 

Det er mye god hjelp å finne i Veileder til lovnorm for idrettslag som hører til lovnormen. 

Les også oversikt over endringer i lovnorm for idrettslag siden forrige lovnorm

Kontaktperson i TrIK:

Robert Olsvik
Robert Olsvik
Fagkonsulent