Se opptak av seminaret "Idrettsglede eller økonomisk byrde?"

Idrettssoneråd Innherred og Trøndelag idrettskrets sammen med Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa kommune inviterte til seminar 27.april 2023. Se opptak av seminaret i sin helhet her.

Stadig flere barn og unge deltar ikke i idrett på grunn av økonomi. Norges idrettsforbund sier at økonomi ikke skal være et hinder for å delta.

Hva gjør vi?

Idrettssoneråd Innherred og Trøndelag idrettskrets sammen med Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa kommune tok debatten.

Målgruppen for seminaret: idrettslag, idrettsråd, politikere, ansatte i kommune og NAV, foreldre, næringsaktører, tilskuddsaktører og alle andre som som engasjerer seg i barn og unges fritid.

Seminar ble ledet av Kjell Bjarne Helland, org.sjef Trøndelag idrettskrets

Dette arrangementet er en del av "Seminar ut til folket" frem mot Idrettsgalla 2024