Ungdomsutvalget Trøndelag idrettskrets perioden 2020-2022
Ungdomsutvalget Trøndelag idrettskrets perioden 2020-2022

Ungdomsutvalget i Trøndelag idrettskrets søker nye medlemmer

Er du mellom 15-26 år og engasjert for norsk idrett? Brenner du for å utgjøre en forskjell i idretten, og da spesielt med fokus på ungdom? Ønsker du å bli kjent med flere idrettsengasjerte ungdommer og jobbe sammen mot felles mål?

Svarte du JA på et eller flere av de spørsmålene ønsker vi at DU tar kontakt. Det er også mulig å foreslå kandidater.

Meld din interesse her!

Søknadsfrist: 10.april 2022

Hva er Ungdomsutvalg?
Ungdomsutvalget er et organ der ung medbestemmelse står svært sentralt, og der et overordnet mål er å jobbe for best mulig betingelser for unge utøvere og ledere i idretten.

Kanskje dette kan være første steget på en lengre reise med engasjement i idretten? Ungdomsutvalg har av erfaring ofte vært et springbrett for større verv! Det tar seg også godt ut på en CV.

Sosialt, lærerikt og morsomt
Gjennom deltakelse i ungdomsutvalget vil du få mulighet til å bli kjent med andre idrettsengasjerte ungdommer, lære mer om den norske idrettsorganisasjon og dere vil sammen påvirke hvilke aktiviteter som dere kan gjenneomføre til det beste for trøndersk idrett.

Hva forventes av deg?
Deltakelse i ungdomsutvalget innebærer noe møtevirksomhet (både fysisk og digitalt), aktivt bidrag inn i felles arbeider som utvalget blir enige om samt tilbud om å delta på kurs eller andre arrangement innen idretten. 

Vi har som mål om å samle det nye ungdomsutvalget til et fysisk møte i løpet av mai-juni 2022.

Antall og varighet?
Utvalget blir oppnevnt av idrettskretsstyret for hver nye tingperiode, og følger derfor samme 2-årsperiode. Utvalget består av 6-8 medlemmer, og det er ønskelig med medlemmer fra hele Trøndelag, med ulikt kjønn, alder og idrettsbakgrunn.

Spørsmål?
Ta kontakt med oss i det nåværende Ungdomsutvalget her!

Kontaktperson i TrIK:

Jonas Austmo Kolstad
Jonas Austmo Kolstad
Rådgiver

Soneansvarlig idrettssone Innherred

Fagfelt:

 • Kompetanse- og klubbutvikling
 • Ungdomsidrett
 • Allidrett
 • KlubbAdmin
 • Spillemidler til utstyr
 • Nettside og SOME

Gina Thrane
Gina Thrane
Rådgiver

Soneansvarlig idrettssone Midtpå og Øyene

Fagfelt:

 • Kompetanse- og klubbutvikling
 • Barneidrett
 • Allidrett
 • Folkehelse
 • Nettside og SOME