lederkursungdomedit.JPG

Ungdommen kan, vil og får det til

Fremtidens unge ledere arrangerte lørdag 9. januar Nettverkssamling for unge ledere (NUIL). Dette skulle være et arrangement i forbindelse med idrettsgallaen i Trondheim, men pga korona ble det et digitalt arrangement istedenfor.

I planleggingen, gjennomføringen og etterarbeidet bestemte arbeidsgruppa seg for å opprette et rådgivende organ og en arbeidsgruppe som kan koordinere kompetansetiltak og diskusjonsfora for ungdom. Vi mener idretten mangler et slikt rådgivende organ og arbeidsgruppe som er av ungdom, med ungdom og for ungdom.

Ungdommen kan. vil og får det til.docx