Verdal videregående skole og andre fylkeskommunale bygg kan i en prøveperiode leies gratis av frivillige lag og organisasjoner. Foto: Trøndelag fylkeskommune
Verdal videregående skole og andre fylkeskommunale bygg kan i en prøveperiode leies gratis av frivillige lag og organisasjoner. Foto: Trøndelag fylkeskommune

Trønderidretten jubler etter historisk vedtak

I dag forsvinner barn og unge fra idretten på grunn av familiens økonomi. Gleden var derfor stor da Fylkestinget i Trøndelag nylig fattet et historisk vedtak.

I vedtaket fra Fylkestinget i sak 48/22 står det: «Aktiviteter for barn og unge under 19 år skal ha gratis leie såfremt frivillige lag og organisasjoner som leier kan vise til reduserte/ikke økte kostnader for barn og unges deltakelse i aktiviteter».

Det nye felles utleiereglementet og utleieprisene som ble vedtatt har en prøveperiode på 2,5 år fra og med 01.08.22 til 31.12.2024.

Videre anbefaler Fylkestinget ovenfor Meldalshallen AS, Steinkjerhallen AS og Kolstad Arena AS å følge samme ordning.

Saksdokumenter fra Fylkestinget finner du her!