Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

Sats mer på sosiale aktiviteter som ikke handler om penger!

Ungdomsutvalget har gitt følgende kommentar til saken "Ungdommer kan få 500 kroner i bot: - En ekstrem straff for småting" i Adresseavisen.

Tidligere i høst publiserte Adresseavisen en sak(+) der ungdom i Trøndelag fortalte om «botsystem» i ungdomsidretten. Kort fortalt er et botsystem en kreativ måte å samle inn penger til felles sosiale aktiviteter, for lag og treningsgrupper. Gjør man noe feil, glemmer noe eller gjør noe teit, kan man få en bot for dette. Pengene går til en felles kasse.

Det har lenge vært utbredt med botsystemer i voksenidretten, men nå har deler av ungdomsidretten også innført disse – og skapt en kultur for det. Ofte er det utøverne selv som arrangerer det, ikke trenere, lagledere eller støtteapparat.

Botsystemet kan være med på å bygge samhold i laget. Bøtene kan også gjøre folk mer påskrudd, en glemmer ikke flaske på trening for tredje gang når en fikk bot både den første og den andre gangen. Botsystem er «lættis», i hvert fall for mange. Men, det er nettopp dette som er så dumt: Det er ikke «lættis» for alle. Et botsystem skaper press og utenforskap. En føler at en må delta på det, samtidig som en kan bli ekskludert om en ikke er med. Den som har mange bøter i forhold til andre, kan bli hengt ut.

Bøtene kan bli mange, og prisene på bøtene høye. Dette kan føre til at noen må betale store summer. Det kan være utfordrende. Spesielt med tanke på at det ofte er dyrt nok å utøve idretten fra før. Det er ikke ønskelig å pålegge utøveren enda en ekstra kostnad.

I vår mening er de økonomiske barrierene i idretten allerede for høye. Det fører til frafall. Derfor er det både en tankevekker og trist å høre at en såkalt «sosial aktivitet» øker frafallet i idretten.

I langtidsplanen til Trøndelag Idrettskrets er dette et av resultatmålene som gjelder ungdomsidretten:

Idretten i Trøndelag vil redusere økonomiske barrierer i idretten slik at alle som ønsker kan delta i idrettslagenes aktivitetstilbud.

Vår oppfordring til idretten er dermed så enkel som dette: Økte utgifter gir frafall i idretten. Derfor må det satses mer på sosiale aktiviteter som ikke dreier seg om penger, og botsystem må unngås.

Denne kommentarer var på trykk i Adresseavisens papirutgave 24.november 2022.


Har du spørsmål eller ønsker bli bedre kjent med oss i Ungdomsutvalget?

Ungdomsutvalget i Trøndelag idrettskrets