Crossfittrener Ragnhild Seim er en av mange som har tatt den obligatoriske Trenerattesten. Foto: Férdi Film
Crossfittrener Ragnhild Seim er en av mange som har tatt den obligatoriske Trenerattesten. Foto: Férdi Film

På god vei mot suksess for den obligatoriske Trenerattesten

På Idrettstinget i 2021 ble Trenerattesten obligatorisk for alle trenere i norsk idrett. Selv om man ikke er i mål med å nå ut til alle trenere, er man på god vei mot suksess.

- Til nå er det tatt over 41 000 trenerattester, mens 18 900 av dem er blitt godkjent av idrettslagene. Vi har fortsatt en vei å gå, men det ser positivt ut, sier Jon Grydeland i Norges idrettsforbund.

- Målet for året er at alle særforbundene har fått en bra start, og at de har en plan for hvordan de skal nå ut til sine idrettslag og trenere. Tallmessig håper vi at vi har 50.000 fullførte attester innen utgangen av 2022, og at 30 000 av disse er godkjent og aktivert av trenernes idrettslag, sier Jon Grydeland i Norges idrettsforbund.

- Hvorfor er det så mange som har tatt trenerattesten, men ikke fått godkjent den?

- Etter at en trener har tatt Trenerattesten, velger treneren hvilket idrettslag attesten skal kobles til. Deretter er det opp til idrettslaget å godkjenne at treneren faktisk er trener der. Det er ikke alle idrettslag som har fått med seg at de må gå inn på minidrett.no/trener og godkjenne trenere som har fullført Trenerattesten.

- Ligger vi godt an?

- Det er mange trenere og klubber som har fått øynene opp for Trenerattesten. Vi har fått en god start, men norsk idrett har fremdeles en jobb å gjøre før vi er helt i mål.

- Hvorfor er det så viktig at trenere gjennomfører trenerattesten?

- Det er i dag mange tilfeldigheter som avgjør hvilke erfaringer og opplevelser som barn og unge sitter igjen med etter deltagelse i norsk idrett. Trenerattesten setter en tydeligere standard for norsk idrett, slik at utøverne skal møte et likere og mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb. Trenerattesten er en digital gjennomgang av trenerens viktigste oppgaver, med utgangspunkt i Idrettens barnerettigheter.

- Hvem har tilgang til å godkjenne trenerattestene?

- Leder, nestleder, daglig leder, sportslig leder, adm. leder (ansatt), politiattestansvarlig, medlemsansvarlig eller org. ansvarlig klubb har tilgang til å godkjenne trenere på vegne av idrettslaget.

- Hva skal klubbene gjøre overfor sine trenere for å få dem til å ta den?

- Idrettslagene bør sende ut følgende melding til sine trenere:

«Idrettstinget har vedtatt at det er obligatorisk med trenerattest for alle trenere i norsk idrett. Ambisjonen er å etablere en tydeligere standard for norsk idrett, slik at utøverne møter et likere og mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb. Det skal bli enklere og mer oversiktlig for trenerne, hva som er de viktigste oppgavene som skal løses. Dette skal gi en felles grunnforståelse og forventningsavklaring for alle involverte. Dette betyr at alle trener i vårt idrettslag må gå inn på trener.nif.no og gjennomføre Trenerattesten.»

Her finner du brukerveilening for Trenerattesten. 

Kampanje
Norges idrettsforbund kjører nå en egen kampanje for å nå målet for 2022 ut november. Det er laget en kampanjefilm som flere særforbund nå kommer til å spre til sine medlemmer.

- Vi har nå laget kampanjefilm for å løfte oppmerksomheten til Trenerattesten. Trenerattesten er vedtatt obligatorisk for alle trenere i norsk idrett, og skal være ferdig utrullet innen mai 2023. Vi håper den nye filmen skal fange oppmerksomheten til treneren og øke fokuset på den viktige jobben tusenvis av trenere gjør hver eneste uke. Trenerattesten skal også hjelpe treneren med å kunne prioritere de viktigste oppgavene.