Fv. Frida Pedersen Reitan, Marthe Bøe Øvregård, Jonas Austmo Kolstad(foran), Ulrik Slettedal Nilsen, Andreas Stamnes Vavik. På skjerm f.v Mari Kvaale Sletvold og Gina Thrane.
Fv. Frida Pedersen Reitan, Marthe Bøe Øvregård, Jonas Austmo Kolstad(foran), Ulrik Slettedal Nilsen, Andreas Stamnes Vavik. På skjerm f.v Mari Kvaale Sletvold og Gina Thrane.

Kickoff Ungdomsutvalget 2022-2024

Satsing på ungdom er noe av det viktigste arbeidet for Trøndelag idrettskrets. Videreføringen av et Ungdomsutvalg var en selvfølge for det nye idrettskretsstyre.

Ungdomsutvalget følger tingperiodene. Det nye utvalgets først fysiske samling er akkurat blitt gjennomført hvor det var to hovedmål: 1) ungdommene skulle treffe og bli kjent med hverandre og våre to fra administrasjonen og 2) ungdommene skulle få en innføring i idrettens organisering og bli gjort kjent med kretstyrets mandat til utvalget.

Dagen ble avsluttet utenfor komfortsonen i en klatrepark. Alle fikk flyttet sine grenser. Viktigst av alt var likevel at gruppen jobbet sammen, - en for alle og alle for en. Dette blir bra!

Ungdomsutvalget 2022-2024 består av:

  • Andreas Stamnes Vavik, Skogn idrettslag
  • Frida Pedersen Reitan, Trondheim Taekwondo Klubb
  • Mari Kvaale Sletvold, Lensvik idrettslag
  • Marthe Bøe Øvregård, Steinkjer friidrettsklubb
  • Sigrid Vehus Skjerve, Verdal orienteringsklubb
  • Ulrik Slettedal Nilsen, Steinkjer håndballklubb

Jonas Austmo Kolstad og Gina Thrane fra administrasjonen skal fungere som sekretariat for ungdomsutvalget.  

Trykk her for å lese mer om Ungdomsutvalget på deres nettside.