ole-jorstad.jpg

Valgkomiteen innstiller Jørstad til ny periode i Idrettsstyret

Valgkomiteens leder Grethe Fossli la i dag fram forslag til Idrettsstyret og tingvalgte utvalg. Valgkomiteen foreslår gjenvalg av den 58-årige trønderen Ole Rogstad Jørstad (Sportsklubben Nessegutten) til Idrettsstyret.

Trøndelag idrettskrets er svært fornøyd med at valgkomiteen har foreslått gjenvalg av Ole Rogstad Jørstad. Jørstad ble valgt inn i Idrettsstyret i 2019 med en valgperiode på 2 år.

- Ole har lagt og legger ned et betydelig arbeid for både bredde- og toppidretten, samtidig som vår opplevelse er at hans engasjement går langt utover bare Trøndelag. Hans kunnskap om idrettens organisering lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt er viktig, og likeså hans kunnskap om de tilsvarende offentlige prosesser, forteller styreleder Ståle Vaag i Trøndelag idrettskrets.

Han mener et idrettsstyret uten en trøndersk representant vil være oppsiktsvekkende.

-  Dette av den grunn at ingen plass i Norge er idretten større enn nettopp i Trøndelag, og slik har det vært i mange, mange år, forteller Vaag.


Ole Rogstad Jørstad er selv veldig glad for fornyet tillit fra valgkomiteen.
- Jeg er veldig glad og ydmyk for den tillit som ligger i at valgkomiteen innstiller meg til gjenvalg. Etter en krevende periode med den altoverskyggende epidemien, føler jeg at det er mye ugjort rundt mitt engasjement for å videreutvikle norsk idrett, forteller Jørstad.

Hvis Jørstad blir gjenvalgt på tinget, blir noen av hans viktige oppgaver å bidra til en forsvarlig gjenåpning av idretten, og få på plass stimuleringsmidler slik at idrettens organer blir minst mulig skadelidende ut fra den situasjonen de stod i før pandemien brøt ut i mars i fjor.

- Andre viktige oppgaver det må jobbes godt med er likestilling, mangfold i alle idrettens nivåer, bærekraft og godt styresett. På disse områdene er norsk idrett en god og tydelig ambassadør i det internasjonale miljøet.  Og det må vi fortsette med, forteller han.

Jørstad trekker også frem digitaliserings- og moderniseringsprosessen i norsk idrett.

- Den må drives fremover. Det skal bli enklere å drive idrettslag i Norge i årene som kommer.

Valgkomiteen har for øvrig forslått Anne Irene Myhr fra Sparbu IL som leder av kontrollutvalget og Kåre T. Claussen fra Freidig Sportsklubb som medlem av domsutvalget.

Se hele innstillingen fra valgkomiteen til Idrettsstyret og tingvalgte utvalg.