Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fakturering av familiekontingent i KlubbAdmin

illustrasjon.jpg

Utvidelse av fakturering i KlubbAdmin lansert i første versjon tirsdag 16. februar 2021. Det er nå mulig å fakturere kontingent til familier som er knyttet i en familierelasjon.

 

Versjon 1 lansert 16 februar 2021.

 • Idrettslag kan nå fakturere kontingent med en familierabatt på klubbnivå i KlubbAdmin
 • Familiekontingent kan kun faktureres til medlemmer som inngår i en familierelasjon.
 • Familiekontingent kan aldri være under 100,- (minimum 50,- per familiemedlem)
 • Ved fakturering av familiekontingent deles prisen automatisk på antall familiemedlemmer per familie.
 • Fakturamottaker er automatisk den som er eldst i en familierelasjon dersom det ikke er gjort manuelle korrigeringer. 
 • Det er validering slik at medlemmer som har fått enkelt kontingent ikke kan få kontingent for familie i samme kontingent periode.
 • Det er validering slik at man ikke kan fakturere familiekontingent til samme familie flere ganger i samme kontingent periode.
 • Faktura viser alle familiemedlemmer samt pris per medlem.
 • Fakturasøk kan filtreres på medlemskontingent familie samt søk på avgift.

Viktige forutsetninger for å fakturere familiekontingent i versjon 1

 • Fakturer kun familiekontingent og ikke sammen med andre enkeltkontingenter i første versjon.
 • Fjern alle unntak på familiemedlemmer på Klubbnivå
 • Det er ingen sperre på minimumsbeløp på 50 per medlem i versjon 1.
 • Dersom en eller flere i en familierelasjon har fått enkelt kontingent fra før i samme kontingent periode vil resterende familiemedlemmer få familiekontingent men faktura er fratrukket pris på familiemedlemmer som har fått enkelt kontingent, dette vil rettes i versjon 2.

Veildning for fakturering av familiekontingent finnes her

Versjon 2 med utbedringer på fakturering av familiekontingent kommer senere i februar.

 • KlubbAdmin vil hindre fakturering av familiekontingent til familier hvor pris per familiemedlem blir mindre enn 50,-.
 • Familiemedlemmer med registrert unntak på klubbnivå vil ikke kunne faktureres familiekontingent før unntak er fjernet.
 • Familierelasjoner hvor en eller flere familiemedlemmer har fått enkelt kontingent vil ikke kunne faktureres.
 • Familiekontingent kan faktureres med andre enkelt kontingenter.
 • Nytt spesialfilter: Medlemmer uten familie familierelasjon
 • Spesialfilter: Medlemmer som ikke er fakturert skal ta hensyn til medlemmer med familiekontingent i nyeste medlemskontingent periode.

Kontaktperson i TrIK:

Jonas Austmo Kolstad
 

Jonas Austmo Kolstad

Rådgiver

E-post: jak@idrettsforbundet.no
Mobil: 995 06 266

Soneansvarlig idrettssone Innherred

Fagfelt:

 • Kompetanse- og klubbutvikling
 • Spillemidler til utstyr
 • IT/hjemmeside
 • Sosiale medier

Robert Olsvik
 

Robert Olsvik

Fagkonsulent

E-post: robert.olsvik@idrettsforbundet.no
Mobil: 419 00 449

Soneansvarlig idrettssone Trondheim

Fagfelt:

 • Klubb- og organisasjonsutvikling
 • IT/hjemmeside
 • Lov og organisasjon