DiamantVolley bilde til nettside 612.jpg

Tildeling til inkluderingsprosjekter i 2020

Stiftelsen Dam har gitt midler til seks idrettsprosjekter som jobber for å inkludere mennesker som er mindre representert i idretten. – Denne støtte gjør det mulig å utvikle diamantvolley for mennesker med utviklingshemming i flere av forbundets klubber, sier Line Jastrey Albertsen, utdanningskonsulent i Norges Volleyballforbund. – Tilbudet vil bidra til økt fysisk aktivitet, inkludering og tilhørighet for deltakerne.

Norges idrettsforbund har fått tildelt 5 820 000 kroner til seks prosjekter i regi av idrettslag, idrettskrets og særforbund rettet mot utsatte grupper.

  • Rocketman, Eidanger IL, 1 350 000 kroner
  • Energikonsulenter -Trygghet i overgangen, Vestland idrettskrets , 1 345 000 kroner
  • DiamantVolley, Norges Volleyballforbund, 1 200 000 kroner
  • Innebandy uten barriere, Norges Bandyforbund, 425 000 kroner
  • EL-innebandy på NM-Veka, Norges Bandyforbund, 100 000 kroner
  • Paraidrettssenter i Trøndelag, Trøndelag idrettskrets, 1 400 000 kroner

Svært takknemlig
Prosjektene som får midler fra Stiftelsen Dam, jobber for å inkludere mennesker som er mindre representerte i idretten. Ofte krever et slikt arbeid ekstra ressurser, og NIF er svært takknemlig for ansvaret som idrettslag, idrettskretser og særforbund tar for å inkludere disse menneskene.

Eksempelvis skal Volleyballforbundet etablere volleyballtilbud for utviklingshemmede i flere av sine klubber. Bandyforbundet har fått gjennom to prosjekter. Det ene har som mål å samle el-innebandyspillere til trening og turnering på NM-veka, det andre innebærer å gjennomføre gratis innebandyaktivitet i bydeler som skårer lavt på levekårsundersøkelser.

Prosjektene bidrar til å øke mangfoldet i vår organisasjon, og muliggjør at idretten klarer å få til enda mer på dette området, sier NIFs koordinator for prosjektene, Line Hurrød, som samtidig takker stiftelsen for tildelingen og gratulerer alle prosjektene som mottar støtte.

NIF har vært så heldig å motta midler årlig fra Stiftelsen Dam siden deres oppstart i 1997. Over 370 idrettsprosjekter har blitt finansiert av stiftelsen. Alle disse prosjektene har gitt idrettsglede til tusenvis av barn, unge og voksne.

Her finner du en oversikt over alle nye prosjekter som har fått midler. Stiftelsen Dam deler ut 61 millioner til 75 prosjekter gjennom programmet Helse høst 2020.

Her ser du alle tidligere og eksisterende idrettsprosjekter.

Her ser du informasjon om hvordan man kan søke om midler til Stiftelsen Dam via NIF. Neste søknadsfrist er 15. februar 2021 for prosjekter med oppstart høsten 2021. Alle idrettens organisasjonsledd kan søke.