E-læringskurs når det passer deg!

E-læringskurs når det passer deg!

Norges Idrettsforbund har laget en rekke med e-læringskurs som du kan gjennomføre når det passer deg. Kursene er meget nyttige og tar for seg ulike tema. Vi har listet opp kursene her.

NIF e-læringskurs

Gå inn på https://ekurs.nif.no

Velg "Trenerløypa" eller "Ledelse" avhengig av hvilket kurs du vil gjennomføre.

Du vil bli bedt om å logge deg på med din bruker i www.minidrett.no

Alle gjennomførte og godkjente kurs blir lagt inn i den enkelte bruker sin Idretts-CV.

Trenerløypa:

- Barneidrettens verdigrunnlag

- Paraidrett

- Aldersrelatert trening 1

- Aldersrelatert trening 2

- Idrett uten skader

- Idrettsernæring

- Om spiseforstyrrelser

Ledelse:

Innføring i styrearbeid for IL

Idretten som arbeidsgiver

Paraidrett:
"Tilrettelegging paraidrett", et 4-timers praktisk rettet kurs. Er du interessert i å vite mer om dette kurset eller har andre spørsmål i.f.t. paraidrett, ta kontakt med fagkonsulent Per-Einar Johannessen på mobil 924 02 803 og e-post pej@idrettsforbundet.no