19
jan
2024

Lederkurs for ungdom 15-19 år, 2024

Arrangør: Trøndelag idrettskrets
Sted: Selbusjøen Hotel & Gjestegård, Havernesset 15, 7580 Selbu
Start: 19.01.2024 17:00
Slutt: 21.01.2024 14:00
Påmeldingsfrist: 17.12.2023 23:59    Meld deg på

Trøndelag idrettskrets inviterer til et nytt Lederkurs for ungdom. Vi utdanner unge idrettsledere som VIL, KAN og TØR bidra i ulike verv eller oppgaver som trener, styremedlem, dommer med mer, i sitt idrettslag og i norsk idrett.

Hva? Kurs for engasjert ungdom som ønsker å gjøre en forskjell i idrettslaget
Mål? Få flere unge ledere i norsk idrett
Hvordan? Kurset består av én undervisningshelg pluss en lørdag, samt en praksisoppgave mellom første og andre samling
Hvem? Engasjert ungdom mellom 15 og 19 år som er medlem av et trøndersk idrettslag.
Når? Første samling: Fredag 19. til søndag 21. januar 2024 – med overnatting
        Andre samling: Mandag 22. april 2024 kl.17:00-21:00.
Hvor? Del 1 gjennomføres fysisk i Selbu ved Selbusjøen Hotel & Gjestegård.
          Del 2 gjennomføres digitalt på TEAMS.

Alle deltakerne får en t-skjorte med trykk. Registrering av størrelse i påmeldingsskjema.

Påmeldingsfrist 17.desember 2023.

Du får tilsendt bekreftelse når søknadsskjemaet er mottatt. Endelig beskjed om plass på kurset, samt praktisk informasjon sendes ut i innen 5.januar 2024.

Merk: dette er ikke et trenerkurs.

Aktivitet og involvering, actionfylte pauser, arbeid individuelt, i grupper og i fellesskap. Dette er ikke et kurs hvor man bare sitter stille og lytter!

Målet for «Lederkurs for ungdom 15–19 år» er å forberede deltagerene på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Her skal de få kunnskap om hva det vil si å være en frivillig ressurs i idretten, og ikke minst bli motivert til å ønske og å tørre å ta ansvar i egen klubb. 

Målgruppe 
Ungdom i alderen 15-19 år som er medlem av idrettslag og ønsker å utvikle seg som idrettsleder. Det er en fordel om man har oppgaver i klubben (styreverv/utvalg e.l.) eller ønsker å ta en aktiv rolle i klubben. 

Organisering
25 timer fordelt på to deler. Første del er en helg med kursopplegg på totalt 19 timer inkludert overnatting fra fredag til søndag. Andre del er en lørdag på 6 timer. I tillegg kommer praksis i klubb. Det kreves 100% oppmøte for å få deltagerbevis. Du melder deg på begge samlingene ved påmelding, og får kursbevis som kan brukes eksempelvis i forbindelse med jobbsøknader.  

1. samling

 • Bli kjent
 • Selvbilde, selvtillit og selvfølelse. 
 • Deg som rollemodell
 • Medlemmet i sentrum
 • Deg som ressurs
 • Fra mål til handling
 • Kommunikasjon
 • Presentasjonsteknikk

Praksis 
Alle deltagerene skal mellom de to samlingene presentere i klubben sin hva man har vært med på og lært første kurshelg. Utover dette blir det forventet minst 10 timer med praksis i klubb, for eksempel:  

 • Planlegge og gjennomføre aktiviteter – idrettslige og/eller sosiale
 • Lage ungdomsgruppe i laget/klubben
 • Være aktiv deltager i utvalgs-/styremøter

2. samling

 • Evaluering av handlingsplan og gjennomført praksis
 • Erfaringsutveksling
 • Videre engasjement og rolle i idrettslaget

Viktig informasjon
Det er lagt opp til at idrettslaget har en person som fungerer som kontaktperson for deltageren. Les mer under forventning til idrettslaget. 

Overnatting:
Oppholdet inneholder to overnattinger. Alle kursdeltakere bor på to- eller tre-mannsrom (gutter og jenter hver for seg). Romfordeling gis ved innsjekking. Vi prøver så langt det er mulig å legge deltakere fra samme idrettslag på samme rom, men det det er mulig du må dele rom med deltakere fra et annet idrettslag.

Mat:
Alle måltider er dekket og serveres av kursstedet. 
Frokost/lunsj/frukt o.l lørdag og frokost/lunsj på søndag.

Reise:
Off. transport til Hell stasjon. Reise dekkes av idrettslag/deltaker.
Idrettskretsen legger ved behov til rette for og dekker felles transport fra togstasjon til kurssted.

All praktisk informasjon sendes ut til påmeldte deltakere etter endt påmelingsfrist.

Forventninger til deltakerne
Det forventes at deltakerne er aktive i idrettslaget, enten som utøver, trener eller har en annen rolle, og bruker det de lærer på kurs til å utvikle idrettslaget.

Kurset er rus- og alkoholfritt og brudd på dette medfører hjemsending for egen regning. 

Forventninger til idrettslaget
Det forventes at idrettslaget følger opp deltakerne i praksis gjennom en eller flere kontaktpersoner og gir dem mulighet til å bidra i idrettslaget etter endt kurs. Kontaktpersonen må være tilknyttet idrettslaget.

Hva er en ung leder og hva kan en ung ressursperson bidra med i idrettslaget?  
En ung leder er en ressursperson mellom 15 – 19 år. Det kan være ei jente eller en gutt som er tilknyttet idrettslaget som utøver eller trener, og/eller en ung person som ønsker å bidra med andre oppgaver i idrettslaget. Det er derfor viktig at idrettslaget – med kontaktpersonen i spissen – åpnar noen dører og inviterer den/de unge lederne til å bidra med det de har lært på kurset etter kurshelgen. Deltakerne utarbeider blant annet en handlingsplan i løpet av kurshelgen, som skal gjennomførast i eget idrettslag. Handlingsplanen kan være et godt utgangspunkt for de videre diskusjoner og møter mellom den/de unge lederne og kontaktpersonen (idrettslaget), i tillegg til spørsmålene nedenfor:  

 • Kan innspill fra den unge lederen bidra til at idrettslaget utvikler seg?  
 • Kan den unge lederen se ting fra et litt annet ståsted?  
 • Kan den unge lederen bli valgt inn i styret? 
 • Kan den unge lederen bidra med andre oppgaver?

 • Kurset er rus- og alkoholfritt
 • Alle deltakere bor på 2- eller 3-mannsrom
 • Det er mulig man må dele rom med deltakere fra andre klubber, men vi prøver så langt det går å legge deltakere fra samme klubb på samme rom
 • Alle deltakerne skal være på eget rom senest klokken 23.00

Kr 1400,- pr. deltaker som dekker begge samlinger, inkludert overnatting og mat. Transport Hell stasjon Selbusjøen tur/retur er inkludert. Avgiften skal betales inn når bekreftelse om deltakelse er mottatt fra idrettskretsen, og dekkes av idrettslaget.

Reise til og fra Stjørdal(Hell stasjon) er ikke inkludert i deltakeravgiften. Vi oppfordrer deltaker til å gå i dialog med idrettslaget om dekning av reisekostnadne. 

Vi anbefaler å sende minst to og maks fire ungdommer fra samme klubb, helst begge kjønn. Deltakerne må være medlem av et trøndersk idrettslag. Vi har 25 plasser.

Kurslærere:
Christine Dahl(tv) og Kristin Løseth. Begge erfarne kurslærere som selv har bakgrunn fra ulike idretter.

Christine Dahl

Informasjonsside Lederkurs for ungdom

 

Kontaktperson i TrIK:

Jonas Austmo Kolstad
Jonas Austmo Kolstad
Rådgiver