RIKsnytt er idrettsrådene og særkretsenes felles digitale møteplass med idrettskretsen.
RIKsnytt er idrettsrådene og særkretsenes felles digitale møteplass med idrettskretsen.

Dette gjør idrettsrådene og særkretsene

Vi avholder jevnlig dialogmøter - RIKsnytt - om alt i fra idrettspolitiske saker til praktisk koordinering på en rekke områder. Siden før sommeren 2021 har vi vært enige om å bidra til å løfte fram kampanjen som kommer fra idrettsforbundet, og å tilpasse denne til behovene i Rogaland.

Arbeidsdelingen i forhold til økt innsats for å øke rekruttering av medlemmer og frivillige er som følger, i første fase:

Fellesansvar for idrettsrådene og særkretsene

  • Bruker materiellet fra nasjonal eller regional kampanje på deres nett, facebook, andre sosiale medier, interne møter og under egne arrangementer og turneringer.
  • Motiverer idrettslagene til å delta i kampanjen.
  • Utnytter og distribuerer malene med egen logo og avsender i egne kanaler
  • Bistår idrettskretsen med distribusjon av fysisk materiell på idrettsanleggene

Idrettsrådene har i tillegg ansvar for å varsle RIK om egne arrangementer 25. september, og videre utover i kampanjeperioden

Særkretsene har i tillegg ansvar for å varsle RIK om viktige særidrettslige arrangementer i ukene 39-41, og videre i perioden. Dette inkluderer å gjøre en innsats for å forsterke kampanjen i særidrettslige arrangementer arrangert av idrettslagene.