Olympiatoppen Sørvest har sitt kontor i Vikinghallen, Ytre Eiganesvei 30. 4022 Stavanger
Olympiatoppen Sørvest har sitt kontor i Vikinghallen, Ytre Eiganesvei 30. 4022 Stavanger

Toppidrett

Toppidrett er ett av Rogaland Idrettskrets fire satsningsområder.          Olympiatoppen Sørvest er ett av Olympiatoppens regionale kompetansesentere

Olympiatoppen Sørvest skal være et regionalt kompetansesenter for toppidrett i Rogaland. OLTsv skal utfordre, kvalitetssikre og støtte prioriterte særforbunds toppidrettsarbeid i regionen.

 

 

 

Olympiatoppen Sørvest  skal være et regionalt kompetansesenter for toppidrett på Vestlandet.

OLT sv har et fagnettverk bestående av fysioterapeut, coach/idrettspsykolog, kraft/styrke, teknikk/motorikk, ernæringsekspertise m.m

Nettverket er tilgjengelig for prioriterte utøvere som går under definisjonen "Morgendagens toppidrettsutøvere".

I tillegg etablerer OLT ulike tiltak rettet mot prioriterte idretter Toppidrett for funksjonshemmede (TIF), og unge utøvere.

OLT har det idrettsfaglige ansvaret for Talenter Mot Toppen (TMT) på St. Svithun vgs i Stavanger.

OLT skal fungere som bindeledd mellom toppidrettsmiljøene i Rogaland.

Les mer om Olympiatoppen her

Følg Olympiatoppen Sørvest på Facebook, Instagram og Twitter

  • Morten Eklund 
   Daglig leder 

   Mob: 918 63 834
   Epost: morten.eklund@olympiatoppen.no 

    

   Anne Østbø Frafjord
   Administrativ leder 

   Mob:93 03 20 41
   Epost: anneostbo.frafjord@idrettsforbundet.no

   Administrasjon, kommunikasjon-webansvarlig, økonomi, prosjektledelse, toppidrett og annen karriere 


   Anne Brit Skjæveland Sandberg 
   Fagkonsulent 

   Mob: 922 72 550 
   Epost: annebrit.sandberg@olympiatoppen.no 

   Talentansvarlig TMT, toppidrettselever St. Svithun vgs og Jåttå vgs. Trenerutdanning/trenerutvikling

    

    

   Sarah Louise Rung
   Fagkonsulent Paraidrett

   Øke rekruttering til handicapidretten, framtidens paralympiere

   Mob: 97688727
   Epost: SarahLouise.Rung@olympiatoppen.no

    


   Stian Rosnes
   Idrettsfysioterapeut

   Mob: 402 04 771
   Epost:Stian.rosnes@olympiatoppen.no

   Idrettsmedisinsk behandling
   Klikk her for å booke time til idrettsmedisinsk behandling

   Thomas Bjørnsen
   Fagansvarlig kraft/styrke

   Mob: 98 61 92 99
   Epost: Thomas.bjornsen@olympiatoppen.no

    

   Frank Heggebø
   Fagkonsulent Coach/ Idrettspsykolog

   Mob: 92 23 28 28
   Epost: Frank.heggebo@olympiatoppen.no 

    

   Nicole Næsheim
   Fagansvarlig (konsulent) ernæring

   Epost: nicoletn_91@hotmail.com

    

    

   Einar Svindland
   Fagansvarlig (konsulent) teknikk/motorikk


    

   Asle Tjelta
   Fagansvarlig OLTsv fysiologiske testlab

   For mer info, klikk her


Idrettselever ved St. Svitthun vgs

TMT er en del av RIK sin strategi om å tilrettelegge for at ”Talenter velger Rogaland”. Dette er forankret i handlingsplan vedtatt på idrettskretstingene i 2010 og 2012. Hensikten er å bidra til å bedre rammevilkårene for morgendagens toppidrettsutøvere samt trener- og lederapparatet i Rogaland.

RIK ønsker å bidra til å skape en helhetlig strategi også for toppidrett fra videregående skole til og med universitet/høyskole. Dette harmonerer med Rogaland fylkeskommune sin rolle som utviklingsaktør, og UiS sin ”Visjon 2040” hvor man ser for seg at antall studenter i Stavanger skal dobles fra dagens nivå.

Det ble i 2011 inngått en intensjonsavtale om samarbeid mellom RIK og ledelsen ved UiS, hvor det blant annet TMT er vilje til å videreutvikle et ”fordelsprogram” for studenter som går inn under OLT sin definisjon av ”Morgendagens toppidrettsutøvere”.

Talenter mot toppen "TMT" er et idretts- og skolesamarbeid mellom Rogaland fylkeskommune, Olympiatoppen Sørvest, Stavanger kommune og Rogaland idrettskrets. St.Svithun vgs og Jåttå vgs er ansvarlig for det skolefaglige og OLT Sørvest er ansvarlig for det idrettsfaglige tilbudet.

KLIKK HER FOR Å KOMME TIL WEBSIDENE TIL TMT: TALENTER MOT TOPPEN

Talentansvarlig

Anne Brit Skjæveland Sandberg
Mobil: 92 27 25 50
Epost:AnneBrit.Sandberg@olympiatoppen.no

Toppidrett og studier
Universitetet i Stavanger og Olympiatoppen Sørvest har en samarbeidsavtale hvor toppidrettsutøvere kan få mulighet til særskilt oppfølging og tilrettelegging i studietiden. Utøvere søker opptak til studier ved UiS i henhold til ordinære frister. Opptakskravene er de samme for toppidrettsutøvere som for andre søkere. Søknadsfrist 15. august for tilrettelegging. Les mer om toppidrett og studier UiS, klikk her

Les mer om toppidrett og studier på Olympiatoppen Sørvest, klikk her

Kombiner jobb og utdanning
UiS har et bredt tilbud innenfor kurs, etter- og videreutdanning som tilbys blant annet gjennom UiS Pluss og UiS IKT - Se her