Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Toppidrett

Vikinghallen.png
Olympiatoppen Sørvest har sitt kontor i Vikinghallen, Ytre Eiganesvei 30. 4022 Stavanger

Toppidrett er ett av Rogaland Idrettskrets fire satsningsområder.          Olympiatoppen Sørvest er ett av Olympiatoppens regionale kompetansesentere

 

Olympiatoppen Sørvest skal være et regionalt kompetansesenter for toppidrett i Rogaland. OLTsv skal utfordre, kvalitetssikre og støtte prioriterte særforbunds toppidrettsarbeid i regionen.

 

 

 

  Olympiatoppen Sørvest  skal være et regionalt kompetansesenter for toppidrett på Vestlandet.

  OLT sv har et fagnettverk bestående av fysioterapeut, coach/idrettspsykolog, kraft/styrke, teknikk/motorikk, ernæringsekspertise m.m

  Nettverket er tilgjengelig for prioriterte utøvere som går under definisjonen "Morgendagens toppidrettsutøvere".

  I tillegg etablerer OLT ulike tiltak rettet mot prioriterte idretter Toppidrett for funksjonshemmede (TIF), og unge utøvere.

  OLT har det idrettsfaglige ansvaret for Talenter Mot Toppen (TMT) på St. Svithun vgs i Stavanger.

  OLT skal fungere som bindeledd mellom toppidrettsmiljøene i Rogaland.

  Les mer om Olympiatoppen her

  Følg Olympiatoppen Sørvest på Facebook, Instagram og Twitter

   • Morten Eklund 
    Daglig leder 

    Mob: 918 63 834
    Epost: morten.eklund@olympiatoppen.no 

     

    Anne Østbø Frafjord
    Administrativ leder 

    Mob:93 03 20 41
    Epost: anneostbo.frafjord@idrettsforbundet.no

    Administrasjon, kommunikasjon-webansvarlig, økonomi, prosjektledelse, toppidrett og annen karriere 


    Anne Brit Skjæveland Sandberg 
    Fagkonsulent 

    Mob: 922 72 550 
    Epost: annebrit.sandberg@olympiatoppen.no 

    Talentansvarlig TMT, toppidrettselever St. Svithun vgs og Jåttå vgs. Trenerutdanning/trenerutvikling

     

     

    Sarah Louise Rung
    Fagkonsulent Paraidrett

    Øke rekruttering til handicapidretten, framtidens paralympiere

    Mob: 97688727
    Epost: SarahLouise.Rung@olympiatoppen.no

     


    Stian Rosnes
    Idrettsfysioterapeut

    Mob: 402 04 771
    Epost:Stian.rosnes@olympiatoppen.no

    Idrettsmedisinsk behandling
    Klikk her for å booke time til idrettsmedisinsk behandling

    Thomas Bjørnsen
    Fagansvarlig kraft/styrke

    Mob: 98 61 92 99
    Epost: Thomas.bjornsen@olympiatoppen.no

     

    Frank Heggebø
    Fagkonsulent Coach/ Idrettspsykolog

    Mob: 92 23 28 28
    Epost: Frank.heggebo@olympiatoppen.no 

     

    Nicole Næsheim
    Fagansvarlig (konsulent) ernæring

    Epost: nicoletn_91@hotmail.com

     

     

    Einar Svindland
    Fagansvarlig (konsulent) teknikk/motorikk


     

    Asle Tjelta
    Fagansvarlig OLTsv fysiologiske testlab

    For mer info, klikk her


  Idrettselever ved St. Svitthun vgs

  TMT er en del av RIK sin strategi om å tilrettelegge for at ”Talenter velger Rogaland”. Dette er forankret i handlingsplan vedtatt på idrettskretstingene i 2010 og 2012. Hensikten er å bidra til å bedre rammevilkårene for morgendagens toppidrettsutøvere samt trener- og lederapparatet i Rogaland.

  RIK ønsker å bidra til å skape en helhetlig strategi også for toppidrett fra videregående skole til og med universitet/høyskole. Dette harmonerer med Rogaland fylkeskommune sin rolle som utviklingsaktør, og UiS sin ”Visjon 2040” hvor man ser for seg at antall studenter i Stavanger skal dobles fra dagens nivå.

  Det ble i 2011 inngått en intensjonsavtale om samarbeid mellom RIK og ledelsen ved UiS, hvor det blant annet TMT er vilje til å videreutvikle et ”fordelsprogram” for studenter som går inn under OLT sin definisjon av ”Morgendagens toppidrettsutøvere”.

  Talenter mot toppen (TMT) er et idrett og skolesamarbeid mellom Rogaland fylkeskommune, Olympiatoppen og Rogaland Idrettskrets. Tilbudet retter seg mot morgendagens toppidrettsutøvere.

  Talentutvikler, i samarbeid med særkrets og særforbund, avgjør hvem som får tilbud om studieplass på Talenter Mot Toppen"og tilsetter de beste trenerkreftene det er mulig å oppdrive til elevene ved TMT på St. Svithun videregående skole.
  Morgendagens TMT-tilbud skal være et helhetlig og gjennomgående syn på tilrettelgegging for idrett og studier i Rogaland.

  - Olympiske mestere kommer ikke bare fra Oslo!

  Les mer om St. Svithun videregående skole`s tilbud - studiespesialisering med toppidrett

  Les brosjyren "Akkurat nå blomstrer en ny Gunn-Rita et eller annet sted i Rogaland" her

  Talentansvarlig

  Anne Brit Skjæveland Sandberg
  Mobil: 92 27 25 50
  Epost:AnneBrit.Sandberg@olympiatoppen.no

  Toppidrett og studier
  Universitetet i Stavanger og Olympiatoppen Sørvest har en samarbeidsavtale hvor toppidrettsutøvere kan få mulighet til særskilt oppfølging og tilrettelegging i studietiden. Utøvere søker opptak til studier ved UiS i henhold til ordinære frister. Opptakskravene er de samme for toppidrettsutøvere som for andre søkere. Søknadsfrist 15. august for tilrettelegging. Les mer om toppidrett og studier UiS, klikk her

  Les mer om toppidrett og studier på Olympiatoppen Sørvest, klikk her

  Kombiner jobb og utdanning
  UiS har et bredt tilbud innenfor kurs, etter- og videreutdanning som tilbys blant annet gjennom UiS Pluss og UiS IKT - Se her

Talenter mot toppen på facebook