Klubbøkonomi 612x373.jpg

Økonomi - diverse skjema

Husk at skjema skal være levert administrasjonen i Rogaland idrettskrets innen 26. hver måned for å få refusjon påfølgende måned. All refusjon må sendes inn fortløpende, og ikke samles opp.

Kvitteringer tapes på et eget A4-ark, påføres vedleggsnummer og legges ved reiseregning. Vennligst ikke stift i ark, kvitteringer.

Et skjema pr. reise. Formål med reise, reiserute og dato er viktig.