Tekst

Om Rogaland Idrettskrets

RIKs arbeide skal heve seg over særinteresser og ha mangfold som perspektiv.

Rogaland idrettskrets (RIK) er idretten i fylkets øverste idrettspolitiske organ. RIK er et selvstendig, frittstående og autonomt rettssubjekt. Eierskapet utgjøres av representantene på idrettskretstinget, som avholdes hvert andre år. Representantene på idrettskretstinget velges av idrettsrådene og særkretsene/-regionene i fylket.

Idrettskretstingets oppgaver er definert i norsk idretts felles lover og bestemmelser. Tinget godkjenner årsrapporter og regnskaper etter behandling av styret, kontrollutvalget og statsautorisert revisor. I tillegg vedtar idrettskretstinget strategier, handlingsplan og budsjett – med utgangspunkt i norsk idretts felles visjon «Idrettsglede for alle», gjeldende nasjonale planer og representantenes egne forslag. Tinget velger deretter RIKs styre for neste tingperiode.

Styret i RIK har ansvar for å følge opp idrettskretstingets vedtatte strategier og planer innenfor budsjettet som er vedtatt på idrettskretstinget.

Idrettskretstinget vedtatte handlingsplan finner dere HER. RIK skal arbeide for:

  • Aktiv idrettspolitikk
  • Effektiv anleggsutvikling
  • God organisasjonsutvikling
  • Bedre folkehelse
  • Økt idrettsturisme og næringsutvikling
  • Flere talenter
  • Synliggjøre idrettens samfunnsbetydning

Styreleder følger via organisasjonssjefen (daglig leder) opp administrasjonen i forhold til de oppgaver styret har delegert.

Olympiatoppen Sørvest (OLT SV) arbeidsledes fra OLT sentralt. RIK svarer for regnskapet til OLT SV.