Egenverdi, personlig utvikling og plikt som følge av barns deltakelse, oppgis av nordmenn som de viktigste årsakene til at de engasjerer seg i frivillig arbeid i idretten.

I kjølvannet av årene med pandemi og Frivillighetens år 2022, lanserer nå Norges idrettsforbund nye rekrutteringstiltak for å få både frivillige og aktive utøvere som har sluttet med idrett, tilbake.