Har du en verdifull frivillig i ditt idrettslag?

Kjenner du en pappa som alltid stiller i sekreteriatet, eller en bestefar som har gjort en fantastisk innsats som frivillig i kiosken? Eller kanskje vet du om en mammatrener som har holdt aktiviteten gående gjennom pandemien? Gi denne personen en ekstra hyggelig oppmerksomhet!

De frivillige rundt om i idrettslagene gjør en fantastisk innsats for lokalbefolkningen, og er helt avgjørende for at idrettslagene kan tilby et godt aktivitetstilbud. 

I forbindelse med Frivillighetens år 2022 - og betydningen av frivilligheten for idretten også utover den markeringen - ønsker vi å gi en liten oppmerksomhet til de som står på som frivillige i idrettslagene. Vi har bestilt et spesiallaget bilde med en fin tekst som beskriver den frivillige.

Den fantastiske barnetreneren. Den alltid blide kioskansvarlige. Den trygge sjåføren. Den entusiastiske reiselederen. Den engasjerende ungdomstreneren. Den positive lederen. Den fornuftige økonomiansvarlige. Den inkluderende. Klubbens potet. Kjenner du dem?

Vi trenger hjelp fra dere til å finne frem til disse gode frivillige! Send oss en e-post med info om hvem dere ønsker å gi bildet til, hvilken oppgave den frivillige har gjort i idrettslaget og hvorfor akkurat denne personen fortjener en liten oppmerksomhet.

Begrunnelsen sendes til: mari.paulsenmurphy@idrettsforbundet.no

Teksten er:
Den frivillige stiller opp og hjelper til - uten å forvente noe tilbake. Den frivillige viser engasjement, stå-på-vilje og en innsats som er helt avgjørende for å kunne nå målet om idrettsglede for alle. Disse er verdifulle mennesker som gir av sin tid og sin energi for å drifte og skape aktivitet i en organisasjon. Som frivillig blir man en viktig del av et miljø, og kommer i kontakt med flotte mennesker i alle aldre.

Tusen hjertelig takk skal du ha! Du utgjør en stor forskjell. Hilsen Rogaland idrettskrets.

Frivillig bilde.jpgRogaland-Idrettskrets-2[43].jpg

Foto: Pictureit.no AS

Kriterier for tildeling av frivillig-bilde:

  • Kandidaten må gjøre jobben frivillig, ikke lønnet
  • Være medlem av idrettslaget
  • Maks 2 personer fra samme idrettslag som kan motta bilde
  • Idrettslaget må være underlagt Norges idrettsforbund