Kontakt oss

Har du spørsmål ifm. anlegg?

Kontaktperson Rogaland fylkeskommune
Jostein Kvernes Salvesen
Epost: Jostein.kvernes.salvesen@rogfk.no
Tlf.: 51 51 65 86

Kontaktperson NIF
Torstein Busland
Epost: torstein.busland@idrettsforbundet.no
Tlf.: 909 26 979

Kontaktperson Rogaland idrettskrets
Gjert Smith jr.
Epost: gjert.smith@idrettsforbundet.no
Tlf.: 932 61 233