Kontakt oss

Har dere spørsmål ifm. anlegg kontakt oss

Kontaktperson Rogaland Fylkeskommune
Jostein Kvernes Salvesen
Epost: Jostein.kvernes.salvesen@rogfk.no
Tlf.: 51 51 6586

Kontaktperson NIF
Torstein Busland
Epost: torstein.busland@idrettsforbundet.no
Tlf.: 90926979

Kontaktpersoner - Rogaland Idrettskrets
Gjert Smith jr.
Epost: gjert.smith@idrettsforbundet.no
Tlf.: 93 26 12 33