Ansatte

Roar Lervik
Roar Lervik
Organisasjonssjef

Spør meg om:
Idrettspolitikk, styrearbeid og planer, rammebetingelser, konfliktsaker og varslingssaker.

Siri Ask Fredriksen
Siri Ask Fredriksen
Plan- og utviklingsleder

Spør meg om:
Anlegg, spillemidler og lokale aktivitetsmidler

Geir Moholt
Geir Moholt
Administrasjonsleder

Spør meg om:
Organisasjonssaker, opptak/nedleggelse og endringer IL/IR, idrettens lover, dispensasjonssøknader, momskompensasjon, økonomi og samordna søknad og rapportering.

Grete Opheim
Grete Opheim
Idrettsfaglig konsulent

Spør meg om:
Idrettsråd, kurs og kompetansehevende tiltak, klubbveiledning og klubbesøk og barneidrett

Vegard Agledal Rangsæter
Vegard Agledal Rangsæter
Idrettsfaglig konsulent

Spør meg om:
Idrettens datasystemer (KlubbAdmin, SportsAdmin og MinIdrett), IT-løsninger, kurs og kompetansehevende tiltak, klubbveiledning og klubbesøk og ungdomsidrett.

Ellen Cathrine Hammer
Ellen Cathrine Hammer
Koordinator folkehelse og fysisk aktivitet

Spør meg om:
Folkehelse, verdiarbeid, barneidrett, integrering og inkludering, økonomi som barriere og kontantkassa.

Nils-Erik Ulset
Nils-Erik Ulset
Fagkonsulent paraidrett

Spør meg om: 
Paraidrett (idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser), inkludering og  tilrettelegging.