NIF-3264.jpg

Barne -og paraidrett

Vi får ofte spørsmål om barne- og paraidretten; hvordan den bør organiseres, hvilke føringer barneidrettsbestemmelsene faktisk legger. Mange spør om tips til aktiviteter som fremmer samarbeid, felleskap, trygghet og ikke minst tips om aktiviteter som inkluderer alle

Idrett og fysisk aktivitet er viktig for alle. Å inkludere mennesker med en funksjonsnedsettelse er en av hovedmålsetningene for norsk idrett. Vi ønsker å bidra til at flere mennesker med funksjonsnedsettelse opplever idrettsglede.

Som et resultat av dette ønsker vi å komme ut til idrettslagene for å holde enten lengre barneidrettstrenerkurs (en helg/ flere kvelder), eller en inspirasjonskveld (2 t).

Vi tilbyr følgende:

Barneidrettstreneren er et helgekurs/kurs over flere kvelder, med både teori og praksis, hvor du lærer om hvordan man legger til rette for aktivitet slik at barna opplever glede, trygghet og mestring mens de leker seg inn i idretten. Mer info om Barneidrettstrenerkurset her.

Tilrettelagt paraidrett er et 4-timers som er delt inn i en teoridel og en praktisk del som tar for seg følgende: - Hva vil det si å ha en funksjonsnedsettelse - Spesielle hensyn i forhold til tilrettelegging av aktivitet - Tilrettelegging i praksis med ulike øvelser og aktiviteter Målgruppen for kurset er trenere, aktivitetsledere, ledere, og andre interesserte i alle ledd i idretten (idrettslag, særkretser, regioner, idrettsråd og flere).

Inspirasjonskveld Barne -og paraidrett, varer i 2 timer er det i stor grad er praksis i gymsal der vi er innom tematikk som:

  • Hvordan skape gode relasjoner i barneidretten?
  • Tips til aktiviteter som fremmer samarbeid, felleskap og trygghet på trening
  • Tips til aktiviteter som inkluderer alle

Inspirasjonskveldene tilbyr vi gratis til idrettslagene.

Har dere spørsmål, eller ønske om å bestille kurs, ta kontakt med oss i idrettskretsen!

 

Spørsmål? Ta kontakt:

Ellen Cathrine Hammer
Ellen Cathrine Hammer
Rådgiver

Nils-Erik Ulset
Nils-Erik Ulset
Rådgiver / Rådgiver paraidrett