Barneidrettstreneren

Er du ny som trener i barneidretten? Kunne du tenkt deg input på hvordan man på en god måte kan organisere trening for barn? Eller kanskje du bare ønsker en liten oppdatering og å få inspirasjon?

Barneidrettstrener er et kurs hvor du lærer mer om hvordan man legger til rette for aktivitet slik at barna opplever glede, trygghet og mestring mens de leker seg inn i idretten.

Målgruppe: Trenere for barn i alderen 5-12 år i den frivillige idretten, eller aktivitetsledere i barnehage, skolefritsordning eller skole. Nedre aldersgrense for deltaker er 15 år (fylle 15 år i løpet av kalendereåret en gjennomfører kurset).

Pris: kr 650 pr. deltaker. Kursavgiften betales ved påmelding. Kursavgiften inkluderer boka "Barneidrettstreneren" og idehefte for aktivitet. 

Påmelding: Blir opplyst for hvert enkelt kurs. Følg med i kurskalenderen vår for oversikt over kurs som er opne for påmelding. 

Internt kurs i idrettslaget:  Ta kontakt med idrettskretsen for nærmere avtale.

Antall deltakere:  Kurs gjennomføres med minimum 10 og maksimum 25 deltakere

Modul 0 (se under krav til deltaker): 

  • E-læring Barneidrettens verdigrunnlag
  • Trenerattest barn

Modul 1: Trygge rammer 2 timer
Barneidrettstreneren skal lære å lede barn i trygge læringsmiljø, der det er fokus på aktivitetsglede, innsats og mestring.

  • Trygg aktivitet og trygt miljø
  • Verdigrunnlaget i norsk idrett
  • Idretten sine barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett

Modul 2: Relasjon 2 timer
Deltaker skal få kunnskap om hvorfor det er viktig at barneidrettstreneren har en god relasjon til barna og betydningen det har for samhold, tillit og læring.

  • Utvikle egen menneskeinteresse
  • Hva er lurt å vite om barna/utøveren
  • Søken etter det sympatiske menneske 

Modul 3: Mestringsmiljø 3 timer
Deltaker skal være bevisst egne forventninger til det å være barneidrettstrener, idrettslaget og barna sine forventninger. Deltaker skal vite hvordan og hvorfor det er viktig å skape mestringsklima på trening og konkurranser

  • Trenerskap (leder)
  • Involvering, tilbakemeldinger og kommunikasjon
  • Undervisningsprinsipp (KAMPVISE)
  • Organisering av aktiviteten (leik, konkurranser, sirkel, stasjoner)
  • Valg av undervisningsmetoder 

Modul 4: Aldersrelatert og tilpasset trening. Treningsplanlegging. 3 timer. 
Barneidrettstreneren skal lære å legge til rette for trening som er tilpassa barnet sine forutsetninger fysisk, motorisk, emosjonelt, kognitivt og sosialt.

  • Vekst, modning og utvikling
  • Grunnleggende ferdigheter
  • Hvem, hva og hvorfor

Modul 5: Praktisk økt 4 timer
Deltaker skal gjennomføre en økt for barn som vektlegger hva, hvorfor og hvordan. Deltaker skal bruke teorien i praksis, og være bevisst hva barna skal lære i løpet av økten. Deltaker skal ta hensyn til sikkerhet og vite hvordan en håndterer enkle idrettsskader. 

  • Planlegge, gjennomføre og evaluere hensiktsmessige aktiviteter i variert miljø, som utvikler hele mennesket

Nedre aldersgrense:
Deltaker må fylle 15 år i løpet av kalenderåret en gjennomfører kurset.

E-læring/forarbeid:
Alle deltakarene må gjennomføre følgende for å få godkjent kurset: 

  • E-læringen "Barneidrettens verdigrunnlag" som en finn på Trenerløypa på ekurs.nif.no (krever innlogging/bruker på Min idrett/Idrettens ID). Må gjennomføres før kursstart. Gjennomføring ca. 1,5 time. 
  • Trenerattest barn (krever også innlogging med Min idrett/Idrettens ID). Gjennomføring ca. 30 minutt. 

Kurset har en ramme på totalt 14 timer med trenerutvikler fra idrettskretsen. Kurset kan gjennomføres modulbasert over flere kvelder/økter, eller sammenhengende for eksempel lørdag og søndag. Kurset sine fellesemner (10 timer, modul 1-4) kan gjennomføres med fysisk oppmøte eller digitalt. Praktisk del (4t) gjennomføres alltid med fysisk oppmøte.

  • Idrettslaget tar kontakt med idrettskretsen ved interesse og avtaler tid og sted for gjennomføring, eller: 
  • Du melder deg på ett av idrettskretsen sine åpne barneidrettstrenerkurs 

Lokale:

Ved interne kurs i idrettslaget er det fint om en kan disponere eget møte-/klasserom og en gymsal eller egnet uteområde, men her kan en også finne fleksible løsninger. Ved åpne kurs fikser idrettskretsen kurslokale, gjerne i samarbeid med et idrettslag.

Praktisk informasjon:

Deltaker må stille med klær som passer til aktivitet, og er sevl ansvarlig for å ta med mat, drikke og skrivesaker etter eget ønske (notathefte eller skrivesaker blir ikke delt ut).