Møre og Romsdal idrettskrets stiller seg bak vedtaket til Norges idrettsforbund

Styret i Møre og Romsdal idrettskrets vedtok den 28.02.2022 å stille seg bak idrettsforbundets uttalelse om ønsket utestengelse av all russisk og hviterussisk idrett.

Fra idrettsforbundet den 26.02.2022:

I et ekstraordinært idrettsstyremøte i dag, ble følgende uttalelse vedtatt:

  • Norges idrettsforbund følger utviklingen i den svært alvorlige og tragiske situasjonen som utspiller seg i Ukraina.
  • Det russiske angrepet på Ukraina er et klart brudd på Folkeretten. Krigføringen mot Ukraina er totalt uakseptabel.
  • I øyeblikket utvikles et omfattende sett av koordinerte internasjonale sanksjoner innenfor en rekke samfunnssektorer mot Russland, blant annet gjennom EU.
  • Russlands angrep på det ukrainske folk og brudd på folkeretten krever internasjonal fordømmelse og sanksjoner. Det er derfor NIFs klare mening at russiske og hviterussiske utøvere ikke skal delta i internasjonale idrettsarrangementer utenfor Russland og Hviterussland, samt at russiske og hviterussiske idrettsledere suspenderes fra sine internasjonale posisjoner. NIF vil derfor gjennom våre 55 nasjonale særforbund, oppfordre de internasjonale særforbundene til å følge opp dette. NIF vil også oppfordre andre internasjonale idrettsorganisasjoner, herunder IOC/IPC, til å innta samme standpunkt.
  • Norsk idrett vil offensivt støtte ytterligere internasjonalt koordinerte sanksjoner mot Russland og russisk og hviterussisk idrett i tiden som kommer.

 

Utfyllende kommentar og spørsmål kan rettes til styreleder Kåre Sæter. Se kontaktinfo her