NIFs logo.

Norges idrettsforbunds påtalenemnd trådte i kraft ved årsskiftet

Idrettstinget 2021 besluttet å opprette NIFs påtalenemnd, som trådte i kraft 1. januar 2022. Styrer i organisasjonsledd eller enkeltmedlemmer som ønsker at et forhold skal påtales til NIFs domsutvalg, kan anmode påtalenemnda om å påtale forholdet. 

For organisasjonsleddene er påtalenemnda frivillig, dvs. at et organisasjonsledd kan velge om det selv vil påtale et forhold til NIFs domsutvalg, eller fremme en anmodning om påtale til påtalenemnda. Dersom påtalenemnda beslutter å ikke fremme påtale, kan organisasjonsleddet selv fremme påtale direkte overfor NIFs domsutvalg.

På denne siden finner du mer info NIFs påtalenemd – blant annet om hvem som kan anmode om påtale, hvordan man anmoder om påtale og saksgang.