Tilrettelagt paraidrett

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om og innsikt i hvordan man kan tilrettelegge idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Innhold

  • Ufarliggjøre rollen som trener/veileder for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser med spesielt fokus på utviklingshemmede 
  • Grunnleggende kunnskaper om diverse funksjonsnedsettelser
  • Organisering og undervisningsmetoder 
  • Motorikk 
  • Aktiviteter i sal - teori i praksis

Målgruppe: Trenere / aktivitetsledere i idrettslagene, støttekontakter, lærere, foreldre eller andre som aktiviserer personer med funksjonsnedsettelser (både utviklingshemmede og personer med fysiske funksjonshemminger).

Organisering: 4 timer lokalt i klubb (hall/sal) eller hos idrettskretsen

Nils-Erik Ulset
Nils-Erik Ulset
Rådgiver / Rådgiver paraidrett

Spør meg om:

 • paraidrett
 • inkludering
 • tilrettelegging