KlubbAdmin

KlubbAdmin er idrettens eget elektroniske medlemsregister. Her ligger det mange muligheter for idrettslagene og vi tilbyr workshops om KlubbAdmin.

Våre KlubbAdmin kurs er i stor grad blitt digitale hvor kursholder går grundig igjennom og viser hvilken funksjonalitet som er i systemet både på medlemshåndtering og fakturering. Deretter vil deltakerne få tilsendt kursmateriell for å enkelt kunne søke opp kunnskapen og holde dette vedlike.

Vi prøver alltid så godt som det lar seg gjøre å tilpasse kurset til de klubbene som er påmeldt, slik at man enkelt skjønner hvordan man best kan bruke systemet, selv.

Les mer om KlubbAdmin her.

Agenda:

  • Del 1: Gjennomgang av MinIdrett og KlubbAdmin medlemshåndtering
  • Del 2: Gjennomgang av fakturering gjennom KlubbAdmin

Målgruppe
Styret og andre (medlemsansvarlige) som har fått tilgang til systemet.

Tid
3 timer

Pris
Gratis 

Fakturering gjennom KlubbAdmin:

Styret i Norges idrettsforbund har bestemt at alle idrettslag skal bruke et godkjent elektronisk medlemsregister, videre kreves det at man fakturerer medlemskontingent og ev. treningsavgift gjennom dette systemet.

For å få fakturert igjennom KlubbAdmin trenger klubben en brukerstedsavtale med Buypass. Ha gjerne dette på plass før kursstart. Se hvordan her.