AE188148.jpg

Youth Sport Exchange Programme

I 2020 blir den første utgaven av «Youth Sport Exchange Programme» gjennomført. Utvekslingsprogrammet for unge frivillige i Innlands-idretten er et samarbeid med den tyske idrettsorganisasjonen Sportjugend Kreis Coesfeld, finansiert gjennom EUs ERASMUS + Youth in Action-program. Programmet vil bestå av to samlingsuker, en uke i Coesfeld, Tyskland i august og en i Lillehammer i mars. Målet er å gi unge frivillige i idretten muligheten til å bli kjent med et annet idretts- og frivillighetssystem, utveksle ideer om metoder og mål i ungdomsarbeid i idretten, til å få nye ideer til eget arbeid og bli kjent med et annet land og kultur.

 Programmet ønsker 10 unge frivillige fra idretten i Innlandet, som er/har: 

  • gutter og jenter mellom 18 og 26 år (i 2020) 
  • engasjert i en rolle som trener, styremedlem, leder 
  • fra en idrettskrets, særkrets, ulike idrettsråd, klubber eller idrettslag 
  • interesse for å utvikle seg i sin rolle gjennom erfaring- og kulturutveksling 
  • kan gjøre seg forstått på engelsk både muntlig og skriftlig 

Deltakerne forplikter seg til å delta 100% på begge samlingene, i Coesfeld og Lillehammer, samt i et forberedende møte før første samling. Samlingen i Lillehammer blir gjennomført 8.-15. mars og i Coesfeld 5.-12. august 2020. Datoen for forberedelsesmøtet blir informert om senere. 

Det vil være en egenandel på 1000 kr per person for deltakelse på programmet som dekkes av organisasjonen deltakeren tilhører. Vi ber derfor om at det oppgis en kontaktperson fra organisasjon i søknaden. Egenandelen kan også dekkes av deltakeren selv hvis det er ønskelig. Dette vil dekke alt i forbindelse med programmet - reise til og fra begge samlingene, overnatting, måltider, workshops, aktiviteter m.m. 

Følg vedlagt link for å finne søknadsskjemaet. Programmet kommer til å foregå på engelsk, derfor ønsker vi at dere skal fylle ut skjemaet på engelsk. Dette er likevel ikke avgjørende for deltakelse på programmet. Har du vanskeligheter med å formulere deg, kan det skrives noe på norsk også. 

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=788995X194601758X57181

Søknadsfrist 26. februar 2020. 

Kontaktperson: 

Ida Haugstad Stake 

Ida-sta@hotmail.com 

 

Alexander Eriksson

alexander.eriksson@idrettsforbundet.no