Våre kurstilbud

Her finner du beskrivelse av kursene som Innlandet idrettskrets tilbyr gjennom året. Vi tilbyr både åpne regionale kurs, WEBkurs eller kan avtale å gjennomføre kurs hos akkurat ditt idrettslag.

Ved å følge lenken, kommer du til oversikten over de kursene som til enhver tid er planlagt og åpne for påmelding. Påmelding skjer via MinIdrett, iSonen eller på epost til palerik.heimstad@idrettsforbundet.no

- Trykk her -

Kurset gir innsikt i hvordan man kan benytte idrettens eget medlemssystem - KlubbAdmin - til medlemshåndtering og fakturering.

Innhold: Gjennomgang av KlubbAdmins oppbygging. Demonstrasjon av funksjoner herunder oppdatering av medlemsregister og kommunikasjon med medlemmer gjennom systemet, samt bruk av faktureringsmodul for utsendelse av faktura til medlemmer.

Målgruppe: Medlemsansvarlige, ansvarlige for økonomi/fakturering.
Pris: Gratis
Varighet: 3 undervisningstimer á 45 minutter
Gjennomføring: Demonstrasjon og veiledning i bruk av systemet, vi anbefaler dermed deltaker om å ta med egen pc/mobil enhet til kurset.
Regionale kurs - se kurskalender. Vi kan også gjennomføre kurs for bare for din klubb - kontakt oss!

Innlandet idrettskrets kan tilby WEBkurs i hvordan man benytter KlubbADmin til medlemsadministrasjon.

Innhold: 
Kurset inneholder en kort presentasjon, deretter demonstrasjon og åpner for spørsmål fra deltakere via chat. Punkter som blir dekket i kurset.

1. Idrettens og idrettslagets organisering - oppbygging av KlubbAdmin

2. Innstillinger – for det enkelte organisasjonsledd​

 • Fakturainnstillinger​
 • Prismatrise ​
 • Unntak​
 • Avgifter​

3. Opprette faktura​

4. Bilagsrapport​

5. Fakturasøk og betalingsstatus

Målgruppe: Medlemsansvarlige, kasserer etc. - roller som har ansvar for fakturering i IL
Pris:
Gratis

Varighet:
 1,5 time
Kanal: Microsoft Teams - personer uten applikasjonen/programmet kan også delta.

Se kurskalender for planlagte kurs. Kurset kan i tillegg tilbys etter avtale.

Innlandet idrettskrets kan tilby WEBkurs i hvordan man benytter KlubbADmin til medlemsadministrasjon.

Innhold:
Kurset fokuserer på de følgende punktene og på demonstrasjon av løsningen:

1. Idrettens og idrettslagets organisering
2. Innstillinger

 • Grener
 • Medlemsdetaljer
 • Utvalg
 • Innmeldingsløsning/Min Idrett

3. Medlemshåndtering - verktøy

 • Melde inn og melde ut
 • Legge i utvalg
 • Medlemsdetaljer, relasjoner, unntak
 • Tilganger, varselinnstillinger

5. Klargjøre for fakturering

 • Brukerstedsavtale

Målgruppe: Medlemsansvarlige på alle nivåer i IL
Pris:
Gratis

Varighet: 1,5 time
Kanal: Microsoft Teams - personer uten applikasjonen/programmet kan også delta.

Se kurskalender for planlagte kurs. Kurset kan i tillegg tilbys etter avtale.

Kurset gir deg en grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i et idrettslag.

Innhold:
1) Deltaker blir kjent viktigste lover og regler som klubben må forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet. 
2) Deltaker blir bevisstgjort på styrets ressursoppgaver - samhandling i styret og samspillet med andre organer og aktører i klubben.
3) Deltaker blir bevisstgjort på fordelene med utviklingsarbeid i idrettslaget og blir presenter for metodikk og verktøy for å drive klubbutvikling.

Målgruppe: Idrettslagets styre, undergrupper, valgkomité og kontrollutvalg.
Pris: Gratis
Varighet: 4 undervisningstimer á 45 minutter

Gjennomføring: Kurset gjennomføres på én kveld. Innlandet idrettskrets tilbyr regionale kurs - se kurskalender for planlagte kurs. Vi kan også tilrettelegge kurs for bare din klubb - ta kontakt!

Innhold: WEBkurset gir styret en introduksjon til sitt organisasjonsansvar i henhold til Idrettens Lov (organisasjonens vedtekter).

- idrettsorganisasjonens oppbygging
- idrettens verdier
- idrettslagets organisering, oppgaver, fullmakter og ansvarsforhold 
- årsmøtets gjennomføring og innhold
- medlemsforhold (registrering og krav til medlemskap)
- særregler for idretten (økonomi og regnskap)
- Politiattestansvarlig og barneidrettsansvarlig

Målgruppe: Styret (og eventuelt gruppestyrer) i IL
Pris: Gratis

Varighet:
2 timer
Gjennomføring: Via Microsoft Teams. Se kurskalender for planlagte kurs eller avtale kurs spesifikt for din klubb.

Dette kurset setter fokus på idrettslagets viktigste komité, nemlig valgkomitéen. Valgkomitéens arbeid er avgjørende for idrettslagets fremtid.

Innhold: Kurset gir valgkomitéen og styret innsikt og bevisstgjøring i valgkomitéens rolle og tilbyr verktøy/maler for systematisering og gjennomføring av arbeidet.

- Valgkomitéens sammensetning - styrets ansvar.
- Valgkomitéen er uavhengig, men kommunikasjon er viktig
- Forutsetninger for å gjøre et godt arbeid
- Hvem er valgbare?
- Kjønnsbalanse - krav til sammensetning av idrettslagets organer
- Mangfold i idrettslaget - speiling av medlemsmassen
- Hvilken kompetanse trenger vi?
- Finne de riktige kandidatene
- Hvordan bearbeide de riktige kandidatene?

Kurset involverer deltakerne i drøfting av sentrale spørsmål og caseløsning, for å belyse hvordan valgkomitéen kan tilnærme seg rekrutteringsoppgavene i idrettslaget.

Målgruppe: Valgkomitéen, gjerne sammen med styret
Pris: Gratis
Varighet: 2 timer
Gjennomføring: Du kan delta i åpent nettseminar - se kurskalender. Kurs spesifikt for din klubbs valgkomité og styre? Kontakt oss.

Dette webinaret setter fokus på idrettslagets viktigste komité - valgkomitéen. Valgkomitéens arbeid er avgjørende for idrettslagets fremtid.

Innhold: Kurset gir valgkomitéen og eventuelt styret innsikt og bevisstgjøring i valgkomitéens rolle og tilbyr verktøy/maler for systematisering og gjennomføring av arbeidet.

- Grunnleggende om medlemsorganisasjonen
- Forutsetninger for å gjøre et godt arbeid i komitéen
- Hvem er valgbare?
- Kjønnsbalanse - krav til sammensetning av idrettslagets organer
- Mangfold - speiling av medlemsmassen
- Hvilken kompetanse trenger vi?
- Finne de riktige kandidatene
- Hvordan bearbeider vi de riktige kandidatene?

Målgruppe: Valgkomitéen, gjerne sammen med styret
Pris:
Gratis

Varighet: 2 timer
Gjennomføring: Via Microsoft Teams. Se kurskalender. Kurs spesifikt for din klubbs valgkomité og styre? Kontakt oss.

Hvordan planlegge og gjennomføre årsmøtet i Idrettslaget, i henhold til Idrettens Lov? Ved å delta i vårt lynkurs får du svar.

Innhold: Gjennomgang av krav til innkalling og forberedelser til årsmøte, forklaring av hva årsmøtet skal og bør inneholde, introduksjon til gjennomføring og tips om relevante maler.

Målgruppe: Idrettslagets styre
Pris: Gratis
Varighet: 2 timer
Gjennomføring: Kontakt oss for å bestille kurs til din klubb

Hvordan planlegge og gjennomføre årsmøtet i Idrettslaget, i henhold til Idrettens Lov? Ved å delta i vårt WEBkurs får du svar.

Innhold:
- krav til innkalling, forberedelse og fremstilling av dokumenter til årsmøtet. 
- gjennomgang av gangen i årsmøtet og lovpålagte krav.
- tips om relevante maler
- For fleridrettslag: håndtere undergrupper

Målgruppe: Idrettslagets styre
Pris: Gratis

Varighet: 1,5 timer
Gjennomføring: via Microsoft Teams - se kurskalenderen for planlagte kurs.

Kurset svaret på hvordan styret kan sikre god økonomistyring i idrettslaget, gjennom innføring i styrets ansvar på bakgrunn av vedtekter, lover og regelverk, samt prinsipper for økonomistyring og tilgjengelige verktøy. Kurset omtaler i tillegg støtteordninger innenfor idretten og samhandling mellom styre og kontrollutvalg.

Målgruppe: Kasserer, økonomiansvarlig, styremedlemmer.

Varighet: 4 undervisningstimer á 45 min (3 klokketimer).
Pris:
 Gratis.

Innhold:
Del 1: Innledning
Del 2a: Styrets ansvar
Del 2b: Aktuelle lover
Del 3: Budsjett og budsjettoppfølging
Del 4: Regnskap
Del 5: Kort om støtte- og tilskuddsordninger
Del 6: Samhandling med kontrollutvalget

Kurse tilbys regionalt - se aktivitetskalender for planlagte. Kan også tilbys den enkelte klubb etter avtale. Ta kontakt for avtale.

Seminar online (webinar). Kortversjon av Norges idrettsforbunds 4-timers kurs, tilpasset gjennomføring på web.
Setter fokus på styreansvaret og prinsipper for økonomistyring, herunder spesielt budsjett, budsjettoppfølging og regnskap.

Målgruppe: Kasserer, økonomiansvarlig, styremedlemmer.

Varighet: 2 timer.
Pris:
 Gratis.

Innhold:
Del 1: Innledning
Del 2a: Styrets ansvar
Del 2b: Aktuelle lover
Del 3: Budsjett og budsjettoppfølging
Del 4: Regnskap

Webinaret tilbys hele året - se aktivitetskalender for planlagte.

Komprimert seminar som foregår online. Gir introduksjon til kontrollutvalgets rolle og oppgaver.

Innhold:
- Rolleforståelse
- Oppgaver
- Samhandling med styret
Webinaret gir råd om tilgjengelig støttemateriell i form av veileder, sjekkliste og malverk.

Målgruppe: Medlemmer av idrettslagets Kontrollutvalg (tidligere kontrollkomité eller valgte revisorer.

Pris: Gratis.

Varighet: 1 time