Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Klubben styrearbeid i praksis

Klubbens styrearbeid i praksis flyer.pdf-1.jpg

Kjenner du til styrets ansvar?

Beskrivelse av kurset:

  • Hva vil det si å være tillitsvalgt i et idrettslag?
  • Hvilke lover og regler må styret forholde seg til?
  • Hvordan sikre best mulig bruk av klubbens ressurser og organisere idrettslaget godt? 
  • Hva vil vi med idrettslaget vårt?
  • Hvilke verktøy og hjelpemidler kan benyttes for å få gjort det viktigste klubbarbeidet?
  • Hva har vi behov for å vite eller kunne mer om?
  • Hva bør vi gjøre videre i vårt idrettslag?

Disse spørsmålene vil du få mer svar på gjennom kurset. Du får en god grunnleggende oversikt på hva som er styrets viktigste ansvar og arbeidsområde. Kurset vil dermed bidra til å gi deg større trygghet i rollen som leder eller styremedlem, gjøre det tydeligere hva styret i ditt idrettslag bør prioritere og hva dere bør ha fokus på i eget arbeid.

Du vil bli i stand til å ivareta noen av de viktigste ansvarsoppgavene til styret gjennom kjennskap til nyttige verktøy og hjelpemidler for styrearbeidet. Gjennom kurset vil du og resten av styret i idrettslaget få bekreftet hva dere jobber godt nok med, og dere får sjekket om idrettslaget har kontroll på de viktigste oppgavene som styret har ansvar for. Kurset vil bidra til å avdekke om det er behov for å ta tak i konkrete forhold eller om det er noe som kan gjøres på en bedre måte. Dere får også mer kjennskap til hvor idrettslaget kan få oppfølging eller hjelp til det dere trenger.

Varighet
4 timer

Målgruppe
Styret i klubben og gruppestyrene i fler-idrettslag, valgkomiteèns medlemmer, daglig leder og ansatte dersom klubben har en administrasjon.
Andre tillitsvalgte som styret har delegert fullmakter og myndighet til.

Læringsmål
Få bedre forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde.
Bli i stand til å ivareta idrettslagets og styrets ansvar gjennom bruk av konkrete verktøy og hjelpemidler.
Mer trygghet i rollen som leder/styremedlem.

Forkunnskaper
Ingen

Ta kontakt: E-post oppland@idrettsforbundet.no