Lederkurs for ungdom

Lederkurs for ungdom

Lederkurs for ungdom er et kurs for ungdom i alderen 15-19 år

Se video av tidligere deltakere på kurset

LITT MER OM KURSET

Lederkurs Ungdom forbereder deltakerne på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Ungdommene får relevant kompetanse til å delta aktivt der beslutningene tas i de ulike organisasjonsleddene.

Kunnskapen og verktøyene ungdommen lærer vil gjøre det enklere å forstå, og få medansvar i egen klubb. I tillegg vil kompetansen deltakeren tilegner seg, er det stort fokus på selvtillit/selvfølelse og teambuilding på kurset.

Kurset er todelt. Den første delen går over en helg, og tar for seg temaene:

  • Selvbilde, selvtillit og selvfølelse
  • Rollemodell
  • Medlemmet i sentrum
  • Du som ressurs
  • Fra mål til handling
  • Kommunikasjon
  • Presentasjonsteknikk
  • Fra kurs til handling

Den andre delen er en oppfølgingssamling en lørdag ca. et halvt år etter kurshelgen.Her gjennomgås status på handlingsplanen og erfaringsutveksling, samt faglig påfylli møteledelse og styrearbeid.

I tillegg blir deltakerne bevisstgjort på ulike hersketeknikker, og presentasjonsteknikk.

Alle deltakere får kursbevis etter dokumentert praksis.

SPØRMÅL KAN RETTES TIL oppland@idrettsforbundet.no    

Påmelding til Lederkurs for Ungdom 27.–29. oktober 2017