Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Landsmøte for Ungdomsutvalg

Cover LU 2018 staffett u NIF logo liten.jpg

Ungdomsutvalgene i Oppland og Hedmark med støtte fra Norsk Tipping inviterer til Landsmøte for Ungdomsutvalg 5.–7. januar 2018 i forbindelse med Idrettsgallaen 2018. Helgen har som mål å åpne for dialog mellom ungdomsutvalg på landsbasis og bidra til etableringen av ungdomsutvalg der det mangler.

Helgen bygger på det eksisterende programmet på lørdagen med seminarer og workshops med hensikt å forbedre arbeidet til ungdomsutvalgene. Det faglige innholdet skal ta for seg tre hovedpunkt; 

 • Rekruttere nye unge ledere inn i organiseringen av norsk idrett
 • Organisering og struktur av ungdomsutvalgene
 • Hva skal ungdomsutvalgene jobbe med?

 

  Fredag 

  Oppmøte: Norsk Tipping

           -16:00        Fritt oppmøte hele dagen

  16:00-17:00        Middag

  17:00-20:00        Praktisk info og workshop

  20:00-21:00        Innsjekk og mingling

  22:00-                 Fri/sosiale aktiviteter/kneip og nugatti

   

  Lørdag 

  08:00-09:00        Frokost

  09:00-11:00        Faglig innhold

  11:00-11:30        Lunsj

  11:30-12:00        Overgang til kulturhuset

  12:00-14:00        Seminar i Kulturhuset for alle 

  14:00-16:00        Folkefest på torget 

  16:00-16:30        Overgang til Prestrud

  16:30-17:30        Sminkepause

  17:30-19:00        Middag og sosiale aktiviteter

  19:30-22:00        TV-galla 

  22:30-03:00        Idrettsgallaens nachspiel

   

  Søndag 

  09:00-10:00        Frokost

  10:00-12:00        Oppsummering - vegen videre

  12:00-13:00        Lunsj

  13:00                  God tur hjem!

   

   

  Endringer kan forekomme

   

  I første invitasjon som ble sendt ut 03.11.2017 kom det flere reaksjoner på at deltagerne må være fylt 18 år. Ungdomsutvalgene er enige i mange av tilbakemeldingene som er kommet om at et slikt arrangement bør være åpent for alle. Tross dette må vi ta hensyn til de utfordringene dette medfører. Landsmøtet er et prøveprosjekt i regi av ungdomsutvalgene i Oppland og Hedmark Idrettskrets, med finansiell støtte fra Norsk Tipping. Ved å åpne for personer under 18 legger det stor belastning på prosjektledelsen og styringsgruppen, samt idrettskretsenes sikkerhetsramme. Det stilles større krav til sikkerhet, ivaretagelse av deltagerne og et mye større ansvar, som ungdomsutvalgene ikke er klare for å ta i et prøveprosjekt som dette. Vi ønsker heller ikke å gå i næringen på andre ungdomsarrangementer (ref Ungdomsidrettskonferansen som kommer i 2018). Norsk Tipping har et sterkt ønske om at suksessen av første utgave av landsmøtet skal skape stor verdi for norsk idrett og bidra til at dette kan bli et årlig arrangement hvor det også kan åpnes for deltagere under 18 år. Av den grunn har styringsgruppen vedtatt på møte 10.11.2017 at deltagerne må ha fylt 18 år innen 04.01.2018, med øvre aldergrense på 29 år iht. NIFs definisjon på yngre ledere. 

  Vi håper dere har forståelse for dette.

   

  Alle kostnader rundt arrangementene på Hamar, inkludert kost og losji blir dekket av arrangøren. Reisekostnader skal dekkes av idrettskretsene. Overskuddet fra helgen vil gå til å dekke deler reisekostnader for idrettskretser med høye reisekostnader etter evaluering styringsgruppa. Vi håper på dialog med kreter med uforholdsmessig høye reisekostnader og hvordan vi kan løse dette.

   

  Hvert ungdomsutvalg kan sende inntil tre representanter. Kretser som ikke har oppnevnt representanter til et ungdomsutvalg, kan sende lovende unge ledere som deltar aktivt med organiseringen av idrett. 

  Organisasjonssjef i Idrettskretsene er ansvarlig for oppnevningen av kretsens delegasjon, etter en eventuell innstilling fra ungdomsutvalget. Påmelding utføres individuelt. 

   Meld deg på i dag! 

   

  Påmeldingsfrist: 06.12.2017