Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettsrådsutvikling

moteklubbe_470_utsnitt.jpg

Her kan du lese om to tilbud vi tilbyr for å utvikle idrettsrådet

1.Start og oppfølgingsmøte

Skal engasjere og bevisstgjøre idrettsrådets medlemmer, igangsette handlinger basert på idrettslagenes ønsker og behov, samt sikre framdrift og utvikling.  Et startmøte er på 4 timer, oppfølgingsmøte kan avholdes 4-12 måneder i etterkant og har en varighet på 3 timer.  Begge møtene avholdes i idrettsrådets lokaler og ledes av en veileder fra idrettskretsen.  En tidseffektiv prosess som styres av det lokale idrettsrådets medlemmer og gir en tiltaksplan som er funksjonell og forankret.

2.Kompetanseløft i form av moduler

Innen tre kjerneområder – idrettsrådet og idrettskretsen; idrettsrådet og idrettslagene og idrettsrådet og kommunen – velger idrettsrådet relevante moduler innen kjerneområdene, til sammen 10 moduler:

•Idrettsrådet og idrettskretsen inneholder tre moduler – ”Idrettens nasjonale rammebetingelser,” ”Idrettens egen politikk” og ” NIFs lover.”

•Idrettsrådet og idrettslagene inneholder fire moduler – ”Idrettsrådets ansvar og oppgaver,” ”Lokal idrettspolitikk,” ”Idrettens lokale ressurser” og ”Forberedende anleggsplanlegging.”

•Idrettsrådet og kommunen inneholder tre moduler – ”Forholdet til kommunen,” ”Anleggsplanlegging” og ”Kommuneplanlegging”

Dette felles kunnskaps- og kompetanseløftet er historisk – det følger opp IPD (Idrettspolitisk Dokument), har felles struktur og innhold, er samordnet med øvrig lederutdanning (les Idrett og ledelse) og ble første gang presentert på Idrettsrådskonferansen 2009, i Molde. 

 Ta kontakt med idrettskretsen for å få vite mer, eventuelt for å foreta ei bestilling.

Med kompetanseløft menes målrettede tiltak for å utvikle de tillitsvalgtes kunnskap, erfaringer, ferdigheter, verdier og holdninger på en optimal måte, slik at de kan forbedre sine forutsetninger for å lykkes.  

•         Idrettsråd som lykkes har kunnskap om oppgavene.

•         Idrettsråd som lykkes har eller skaffer ressurser.

•         Idrettsråd som lykkes har fokus på lokal idrettspolitikk.

•         Idrettsråd som lykkes bygger omdømme gjennom seriøst, målrettet arbeid.

•         Vi må ha kunnskap om det vi snakker om!

•         Omdømme kan ikke kjøpes, men vi kan jobbe med vår egen organisasjon.

•         Vi må være oss bevisst hva vi er, hvem vi er, hvorfor vi er og hvordan vi når våre mål.

•         Bygge kompetanse gjennom utviklingstiltak og prosesser.

•         Idrettsrådets gylne trekant: IK – IL – kommune.

•         3 områder – idrettsrådet og idrettskretsen, idrettsrådet og idrettslagene og idrettsrådet og kommunen (jamfør idrettsrådets gylne trekant) – dekkes av 10 moduler.

•         Dessuten startmøte som er en utviklingsprosess der følgende spørsmål stilles:

•         Hva vil vi?  Hvem er vi?  Hvordan gjør vi det?