ballek.jpg

Aktivitetslederkurs

Har du blitt kastet inn i trenerrollen og føler deg usikker på hvordan du organiserer en trening for barn mellom 5-12 år? / Vil du ha tips til hvordan du legger til rette aktiviteten slik at barn mestrer, opplever idrettsglede, og har lyst å komme på neste trening? Da er dette kurset for deg!

Aktivitetslederkurs barneidrett gir deg kunnskap om hvordan barn utvikler seg helhetlig – fysisk, motorisk, psykisk og sosialt – gjennom fysisk aktivitet. Som aktivitetsleder er du viktig for barns utvikling. Aktivitetslederkurs barneidrett gir deg kunnskap og trygghet til å drive variert aktivitet. Da kan du gi alle barna både mestringsopplevelser og utfordringer – en forutsetning for idrettsglede.

Aktivitetsleder får ved fullført kurs kunnskap om

• Idrettens verdigrunnlag

• Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett

• Barns utvikling og aldersrelatert trening

• Organisering av hensiktsmessig aktivitet

• Egen trenerrolle

Målgruppe for kurset  

Alle som ønsker å trene barn i alderen 5–12 år.

Kursdeltager skal ha fylt 15 år det året de tar kurset.

Omfang og gjennomføring  

16 timer (1 undervisningstime = 45 minutter).

12 timer er med kurslærer – både teori og praksis.

4 timer som e-læring.

Ta kontakt med Oppland idrettskrets for mer informasjon på telefon 61 27 94 44  eller e-post: oppland@idrettsforbundet.no

Ta kontakt med oss for bestilling eller spørsmål vedrørende dette kurset