Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ungdomsutvalget

Cover V5 web.png

Ungdomsutvalget består av 6 personer og kan være i alderen 15-29 år. En presentasjon av medlemmene i ungdomsutvalget finner dere nedenfor. Vårt hovedmål er: 

«Flest mulig ungdommer (13-19 år) engasjert i Opplandsidretten lengst mulig».

Vi er ungdommens talerør i Opplandsidretten og representerer idrettskretsens ungdom på nasjonale tilstelninger og samlinger. Vårt hovedfokus er å skape en arena for ungdom, og gi de ressurser og verktøy til å kunne bidra i idretten. Derfor vil vi i år lansere konseptet Young Active for Opplandidretten. Young Active er et konsept utviklet av Nordland idrettskrets. Young Active har som hovedmål å få ungdom til å engasjere seg som ledere og trenere i Opplandsidretten, og gjøre dem rustet til å starte opp treningsgrupper («YouAct-grupper») i sine idrettslag.

Young Active er et konsept som skal ta vare på ungdom som ønsker å drive med idrett på et breddenivå, hvor det sosiale er en viktig del av aktiviteten og der trenerne er unge ledere. En «YouAct-gruppe» er organisert som en «idrettsskole for ungdom» og kjennetegnes ved at den tilbyr variert aktivitet og at deltakerne selv er med å bestemme hva de ønsker å drive med. Les mer om konseptet Young Active, kriterier og oppstartstøtte nedenfor.

I år vil det bli gjennomført både «Lederkurs for ungdom» og «Aktivitetslederkurs for ungdom». Det er to kurs som gir relevant kompetanse og dere kan lese mer om kursene nedenfor. 

Hvis dere er interessert i å starte opp en «YouAct»-gruppe hos dere vil vi hjelpe dere i oppstarten. Ta kontakt med leder av ungdomsutvalget, Alexander Eriksson på e-post: alexander.eriksson@idrettsforbundet.no.

  Alexander Eriksson

  Leder

  Idrettsbakgrunn: Gått på ski fra en alder på 3, og spillt fotball fra skolestart til videregående. Satset noen år på freeski. 

  Engasjement i idretten: Fra 2013 hadde jeg lederansvar på flere store arrangementer inkludert World Cup, Jr. VM Aplint og Ungdoms-OL. Hat styre- og lederverv i Lillehammer Skiklub siden 2016 og vært engasjert i samtlige komitéer i diverse organisasjonsledd. I dag er jeg leder for ungdomsutvalget i Oppland Idrettskrets, medlem i Freestylekommitéen i Oppland Skikrets og ungdomsrepresentant i Lillehammer Skiklubs styre. Jeg har også flere verv innen for studentvelferd og studentpolitikk. 

  Motivasjon for å bidra i idretten: Idretten ga meg mine første og beste utfordringer og ga meg mulighet til å kunne bidra positivt. Mitt engasjement gjør det mulig å gi tilbake til idretten for alt godt idretten har gitt meg. Det gir meg også erfaringer som ikke er mulig å få på noen annen måte. 

   

  Anders Lien

  Ansvarlig for temakvelder og klubbesøk.

  Idrettsbakgrunn: Drev med fotball som ung og gikk over til å bli fotballtrener da jeg startet på videregående på Otta. Deretter har jeg kost meg, som mosjonist i langrenn, landeveissykkel og volleyball, samt som frivillig under diverse idrettsarrangementer.

  Engasjement i idretten: Daglig leder i Vågå IL. Har tidligere hatt lederansvar under Skiskytter-VM 2016, Ungdoms-OL og World Tour sandvolleyball i Stavanger.

  Motivasjon for å bidra i idretten: Det å være både mosjonist og frivillig i idretten har gikk meg mye glede, latter og minner for livet. Jeg vil jobbe for at flest mulig skal finne glede, bli begeistret og oppleve personlig utvikling gjennom idretten enten det er som aktiv utøver, mosjonist, trener, leder eller frivillig.

   

  Jeanette Dahl 

  Informasjonsansvarlig

  Idrettsbakgrunn: Driver aktivt med Golf, Turn og Cheerleading. Hjemme klubben min i Golf er Østmarka golfklubb, hvor jeg også er trener 1 og holder treninger på sommeren. Har turnet aktivt i mange år hos Ski il Turn, her har jeg også vært trener i ca 9 år. Cheerleadning driver jeg med er i forbindelse med Lillehammer Studentidrett. 

  Engasjement i idretten: Frivillig erfaring fra Ungdoms-OL, Birken, Raw Air, World Cup og World gym for life challenge.  

  Motivasjon for å bidra i idretten: Idrett har vært en del av livet mitt siden jeg var 2 år gammel, så nå føler jeg det er på tide å gi litt tilbake. Jeg fikk tilbud om å være trener i Turn klubben veldig tidlig og ble inspirert av det engasjementet og tillitten som allerede var godt etablert i klubben. De har alltid støttet meg og gitt meg muligheten til å utfordre meg. Nå tar jeg en Bachelor i Sport Management på Høgskolen i Innlandet, ved studiested Lillehammer, og er klar til å fortsette mitt arbeid i idretten.

  Ida Haugstad Stake

  Nestleder 

   

  Idrettsbakgrunn: Jeg er 22år og opprinnelig fra Gol i Hallingdal, men har snart bodd i Lillehammer i 6 år. Jeg flyttet i 2012 for å gå på NTG Lillehammer Skyting og har egentlig bare blitt værende. Jeg driver med DFS Skyting fortsatt, både som utøver og trener, og har tidligere drevet med både håndball og fotball i flere år. For tiden studerer jeg Sport Management på Høgskolen i Innlandet avd. Lillehammer og skal gå videre på master når bacheloren er levert. 

  Engasjement i idretten: Jeg er leder for Lillehammer Studentidrett og er nettopp valgt inn på 3.året. Jeg var i høst og vinter trainee i Lillehammer Skifestival i forbindelse med praksisen på studiet, der jeg var med på Sportsuka, World Cup Nordiske Grener og Raw Air Lillehammer. Ellers har jeg vært frivillig på flere idrettsarrangement som YOG Lillehammer 2016, ulike Birken-arrangement, flere skyte-arrangementer innen både DFS og NSF. 

  Motivasjon for å bidra i idretten: Den idrettsgleden jeg ser i de som er fornøyde med sin egen innsats, de som når målet sitt, de som lykkes på trening eller i en konkurranse eller bare gledes over å være i aktivitet, det er det som gjør at jeg engasjerer meg i idretten og har et ønske om å jobbe med det i fremtiden. 

  Sigrid Snuggerud

  Medlem

   

  Målgruppe

  1. Jenter og gutter i alderen 15-19 år, som egner seg til å være aktivitetsledere og ledere i sitt idrettslag.
  2. Alle jenter og gutter i alderen 13-19 år, som vil drive idrett der glede og fysisk utfoldelse er i fokus og ikke resultat. Det omfavner de som:
  • Er medlem i et idrettslag.
  • Er i ferd med å falle ut.
  • Har falt ut.
  • Aldri har begynt. 

  Kriterier for å bli en godkjent «YouAct-gruppe»

  1. Idrettsskolen skal være et åpent tilbud for alle ungdommer fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år.
  2. Opprettelse av «YouAct-gruppe» som en del av idrettslagets tilbud må være forankret i idrettslagets styre før søknad sendes. 
  3. Utformingen av aktivitetene skal skje i nært samarbeid med ungdommene. Turer og turneringer kan også være en del av konseptet.
  4. Ungdommene skal få prøve seg på minst 2 idretter i løpet av ett år, men vektleggingen av den enkelte idrett gjennom året kan være ulik. 
  5. Fokuset skal ligge på aktivitetens egenart og videreutvikling av ungdommenes ferdigheter, ikke konkurranse.
  6. Idrettsskolen skal gi et tilbud gjennom hele året, fordelt over 20 uker eller mer.
  7. Årsplan som viser aktiviteten i idrettsskolen, uke for uke, skal legges ved søknaden eller være tilgjengelig på idrettslagets internettsider. 

  Oppstartstøtte
  Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om disse midlene. Det gis kun oppstartsstøtte til én idrettsskole pr. idrettslag, enten det er et fleridrettslag eller et særidrettslag. 
  Beløpene er som følger:
  Kr. 11.000,- for idrettsskoler med færre enn 50 ungdommer 
  Kr. 16.000,- for idrettsskoler med flere enn 50 ungdommer

  Utviklingsstøtten er kr 8.500,-.

  Alle idrettslag som starter opp en «YouAct-gruppe» oppfordres til å søke om disse tilskuddsmidlene gjennom idrettskretsen.

   

  Hvis dere er interessert i å starte opp en «YouAct»-gruppe hos dere vil vi hjelpe dere i oppstarten. Ta derfor kontakt med leder av ungdomsutvalget, Alexander Eriksson på e-post: alexander.eriksson@idrettsforbundet.no.

  Aktivitetslederkurs for ungdom

  Ved behov vil ungdomsutvalget arrangere aktivitetslederkurs, for de som skal lede en «YouAct»-gruppe. Vi håper at behovet er stort nok til at vi kan få gjennomført minst et kurs i løpet av august/september.

  Vi er alltid på utkikk etter engasjert ungdom som har lyst til å bidra. Dersom du eller ditt organisasjonsledd vet om noen som kunne passet som medlem av ungdomsutvalget er det bare å ta kontakt. 

  alexander.eriksson@idrettsforbundet.no