Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Veileder for idrettsråd

Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet, kan gi enorme gevinster. En kommuneadministrasjon som systematisk benytter og belønner dette apparatet kan utrette store ting.

 

 

KS og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har utviklet denne veilederen for å styrke samarbeidet mellom kommunene og idrettsrådene.

Idretten og kommunen har i dag et felles mål om å skape levende og bærekraftige lokalsamfunn der folk finner trygghet, mening, tilhørighet og trivsel.

Det er i dag  idrettsråd i ca. 85 % av landets kommuner (366 idrettsråd i 430 kommuner i 2008). I kommuner der det ikke er idrettsråd, ivaretas samarbeidet med kommunen enten av et idrettslag eller av idrettskretsen.

Idretten og kommunene har mange steder lang tradisjon i å samarbeide, og der dette fungerer godt, skapes det resultater som har store lokale ringvirkninger på kort og lang sikt.

Norsk idrett har om lag 12 500 idrettslag totalt og over 600 000 frivillige i alle kroker og kriker av landet. Sammen med kommunenes ressurser og kompetanse bidrar disse til økt fysisk aktivitet for befolkningen gjennom hele livsløpet.

Samarbeid mellom kommune og idrett er en vinn–vinn-situasjon der én pluss én blir mer enn to!

NIF og KS håper denne veilederen vil bidra til å skape et bedre grunnlag for samarbeidet mellom idrettsrådet og kommunen. Veilederen er ikke ment å erstatte dialogen, men å bidra til å gi den enda bedre innhold, struktur og kvalitet.

Det ligger mange viktige samfunnsmessige synergieffekter i å styrke alliansen mellom kommunen og idrettsrådet.

Last ned hele veilederen