Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettsrådsutvikling

To prosesser som utvikler idrettsrådet

 

1.Start og oppfølgingsmøte

Skal engasjere og bevisstgjøre idrettsrådets medlemmer, igangsette handlinger basert på idrettslagenes ønsker og behov, samt sikre framdrift og utvikling.  Et startmøte er på 4 timer, oppfølgingsmøte kan avholdes 4-12 måneder i etterkant og har en varighet på 3 timer.  Begge møtene avholdes i idrettsrådets lokaler og ledes av en veileder fra idrettskretsen.  En tidseffektiv prosess som styres av det lokale idrettsrådets medlemmer og gir en tiltaksplan som er funksjonell og forankret.

2.Kompetanseløft i form av moduler

Innen tre kjerneområder – idrettsrådet og idrettskretsen; idrettsrådet og idrettslagene og idrettsrådet og kommunen – velger idrettsrådet relevante moduler innen kjerneområdene, til sammen 10 moduler:

•Idrettsrådet og idrettskretsen inneholder tre moduler – ”Idrettens nasjonale rammebetingelser,” ”Idrettens egen politikk” og ” NIFs lover.”

•Idrettsrådet og idrettslagene inneholder fire moduler – ”Idrettsrådets ansvar og oppgaver,” ”Lokal idrettspolitikk,” ”Idrettens lokale ressurser” og ”Forberedende anleggsplanlegging.”

•Idrettsrådet og kommunen inneholder tre moduler – ”Forholdet til kommunen,” ”Anleggsplanlegging” og ”Kommuneplanlegging”

Dette felles kunnskaps- og kompetanseløftet er historisk – det følger opp IPD (Idrettspolitisk Dokument), har felles struktur og innhold, er samordnet med øvrig lederutdanning (les Idrett og ledelse) og ble første gang presentert på Idrettsrådskonferansen 2009, i Molde. 

 Ta kontakt med idrettskretsen for å få vite mer, eventuelt for å foreta ei bestilling.

Med kompetanseløft menes målrettede tiltak for å utvikle de tillitsvalgtes kunnskap, erfaringer, ferdigheter, verdier og holdninger på en optimal måte, slik at de kan forbedre sine forutsetninger for å lykkes.  

•         Idrettsråd som lykkes har kunnskap om oppgavene.

•         Idrettsråd som lykkes har eller skaffer ressurser.

•         Idrettsråd som lykkes har fokus på lokal idrettspolitikk.

•         Idrettsråd som lykkes bygger omdømme gjennom seriøst, målrettet arbeid.

•         Vi må ha kunnskap om det vi snakker om!

•         Omdømme kan ikke kjøpes, men vi kan jobbe med vår egen organisasjon.

•         Vi må være oss bevisst hva vi er, hvem vi er, hvorfor vi er og hvordan vi når våre mål.

•         Bygge kompetanse gjennom utviklingstiltak og prosesser.

•         Idrettsrådets gylne trekant: IK – IL – kommune.

•         3 områder – idrettsrådet og idrettskretsen, idrettsrådet og idrettslagene og idrettsrådet og kommunen (jamfør idrettsrådets gylne trekant) – dekkes av 10 moduler.

•         Dessuten startmøte som er en utviklingsprosess der følgende spørsmål stilles:

•         Hva vil vi?  Hvem er vi?  Hvordan gjør vi det?