Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kurs og klubbutvikling

Aktive-barn.jpg

Hedmark idrettskrets skal være en viktig støttespiller for alle idrettslag og idrettsråd i fylket, slik at det daglige arbeidet i og driften av disse er så enkel som mulig.

Et av våre innsatsområder er å styrke basisfunksjonene i idrettslagene. Da kan det kan være nyttig å stille følegende spørsmål:

 • Hva er status i idrettslaget ditt?
 • Har ditt idrettslaget et felles verdigrunnlag som det styrer etter?
 • Har ditt idrettslag definert hva det driver med og hvem det er til for, og har idrettslaget en plan for det neste året? 
 • Har ledelsen i idrettslaget kunnskap om lover og regler for å drive god klubbdrift?

Disse og andre spørsmål knyttet til organisering av idrettslaget, kan vi hjelpe dere med. Vi har et kunnskapsrikt nettverk av klubbveiledere som holder kurs og prosesser ute i idrettslagene. Våre klubbutviklingstilbud kan være akkurat det idrettslaget trenger for å nå sine mål.

Har du spørsmål om klubbutvikling ta kontakt med fagkonsulent klubbutvikling, Pål Erik Heimstad, epost: palerik.heimstad@idrettsforbundet.no eller telefon 913 60 580.

Nedenfor finner du mer informasjon om våre kurs og klubbutviklingstilbud: 

  Driver idrettslaget ditt forsvarlig? Håndterer idrettslaget økonomiske og administrative oppgaver på best mulig måte? Dette kan du og ditt idrettslag, enkelt og gratis få oversikt over, ved å benytte utviklingsverktøyet Bedre Klubb.

  Bedre Klubb er et nyutviklet verktøy som hjelper idrettslag med å avdekke svakheter, men også kartlegge styrker i idrettslaget. Bedre Klubb er et utviklingsverktøy som skal bidra til å gjøre det lettere å drive og utvikle idrettslag.

  Verktøyet er bygget opp som en spørreundersøkelse hvor idrettslagene skal svare på spørsmål innenfor følgende syv grunnleggende organisasjonsområder:

  • Årsmøtet
  • Lovnorm
  • Medlemssystemer
  • Regnskapsbestemmelser
  • Tillitsverv
  • Politiattestansvarlig
  • Barneidrettsansvarlig

  Klikk her for å komme til Bedre Klubb – (innlogging via MinIdrett).

  eller les mer om verktøyet her.

  Tidsramme: 4 timer
  Pris: Gratis

  Alle idrettslag i Norge plikter å registrere sine medlems- og aktivitetstall innen utgangen av april månede hvert år. Nytt er at alle idrettslag skal ha innført elektronisk medlemsregister innen utgangen av 2016!

  KlubbAdmin er idrettens egen løsning for medlemsadministrasjon, og er tilpasset alle idrettslag i Norge. Programmet er kostnadsfritt å bruke for alle idrettslag, og er gull verdt for de som ønsker en enkel og mer effektiv klubbhverdag. KlubbAdmin tilbyr det rimeligste alternativet for online betaling i markedet

  Om kurset
  KlubbAdmin-kurset gir deg en grunnleggende innføring i bruk av KlubbAdmin som verktøy for håndtering av klubbens medlemsregister og som verktøy for å sende faktura til medlemmer.

  Målgruppe

  • Leder av idrettslaget (kan rapportere på vegne av hele klubben og skal også være den som bekrefter innsendingen på vegne av klubben)
  • Leder gruppe (gjør kun rapporteringen for sin aktuelle gruppe, bl.a. rapportering av aktive medlemmer og svarer på spørsmål fra særforbund)
  • Nestleder
  • Adm Leder
  • Daglig leder
  • Styremedlem
  • Kasserer
  • Sekretær
  • Org-ansvarlig

  Les mer på www.idrettsforbundet.no/klubbadmin

  Tidsramme: 1,5t
  Pris: Gratis
  Målgruppe: Tillitsvalgte i idrettslag.

   

  Innen mars skal alle idrettslag gjennomføre sine årsmøter. Benytt muligheten til å bli trygg på gjennomføringen.

  Hedmark idrettskrets ønsker å bidra med tips til gjennomføring av gode årsmøter og inviterer til et lynkurs hvor følgende temaer vil bli belyst:

  - Tidsfrister i forbindelse med årsmøte
  - Forberedelser og møteledelse
  - Regnskap og budsjett - hvilke krav gjelder?
  - Organisasjonsplan - en kort veiledning
  - Har klubben vedtatt NIFs lov (lovnormen)?
  - Valg - hvilke roller skal velges? Hvem kan/kan ikke velges?
  - Protokoll og oppfølging av vedtak
  - Gode maler som forenkler gjennomføringen

  Tidsramme: 4 timer
  Pris: Gratis
  Målgruppe: Hovedstyret, gruppestyrene, administrasjon (daglig leder), sportslige ledere/sportslig utvalg, valgkomitéen 

  Kurset gir deg en grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i et idrettslag.
  Du blir kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet. 

  Kursinnhold:
  *Styrets ansvar og lovpålagte oppgaver
  *Økonomistyring
  *Klubbutvikling - utviklingsarbeid i idrettslaget
  *Styret som team

  Tidsramme: 1,5 t
  Pris: Gratis
  Målgruppe: Styret i idrettslaget

  Hedmark idrettskrets tilbyr et kort og konsist introkurs for klubbenes styre, som fokuserer på styrets ansvar.

  Introkurset bygger på "Klubbens styrearbeid i praksis" og vil gi en grunnleggende forståelse for hva som forventes av et idrettslagsstyre og kursdeltakerne blir kjent med de viktigste lovene og reglene som en klubb må forholde seg til, samt får tips om nyttige verktøy for styrearbeidet.

   

   

  Tidsramme: 4 timer
  Pris: Gratis
  Målgruppe: Styreleder og kasserer/regnskapsfører i idrettslaget, men det vil være svært nyttig for klubben at også andre i fra styret deltar. 

   

  Kurset vil gi deg mer kompetanse innen regnskaps- og revisjonsbestemmelser, økonomistyring og offentlige lover og regler og norsk standard kontoplan

  Kursinnhold

  • Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene
  • Oppfølgingsrutiner og kontrolltiltak
  • Årsregnskap og budsjett
  • Arbeidsgiveransvar
  • Lønn, honorar, godtgjørelse
  • Merverdiavgift
  • Gaver til idrettslag
  • Refusjonordninger for idretten
  • Tilskuddsordninger
  • Ressursbank 

  Føler deg usikker på hvordan du organiserer en trening for barn mellom 5-12 år?  Vil du kanskje ha tips til hvordan du legger til rette aktiviteten slik at barn mestrer, opplever idrettsglede, og har lyst å komme på neste trening? Eller kanskje du har vært trener en stund og ønsker oppfriskning av teori og praktisk kunnskap? Da er dette kurset for deg!

  Målgruppe

  Målgruppen for aktivitetskurset er trenere og ledere i den frivillige idretten, eller aktivitetsledere i skolefritidsordninger, skoler og barnehager.

  Aktivitetsleder får ved fullført kurs kunnskap om:

  • Idrettens verdigrunnlag
  • Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett
  • Barns utvikling og aldersrelatert trening
  • Organisering av hensiktsmessig aktivitet
  • Egen trenerrolle

  Kurset er på 14 timer og består av følgende moduler:

  1. Idrettens verdigrunnlag 3 timer (2 timer e-læring og 1 time teori med kurslærer)
  2. Barns læring og utvikling 4 timer (1 time teori og 3 timer med praksis i sal med kurslærer)
  3. Aktivitetslederrollen 3 timer (gruppearbeid m/dialogduk)
  4. Planlegging, gjennomføring og evaluering av økt (4 timer praksis med kurslærer)

  KLUBBESØK:
  Tidsramme: Ca. 30-40 min. Kan eksempelvis gjennomføres i forbindelse med  styremøte i klubben. 
  Pris: Naturlig nok gratis

  Hedmark idrettskrets ønsker å komme på besøk til alle idrettslag i fylket og få informasjon om hva som er dagsaktuelt i idrettslaget. Under klubbesøket får klubben nyttig informasjon om hva idrettskretsen kan tilby i form av:

  • Klubbutvikling (kurs og prosesser for trenere og ledere i idrettslag)
  • Tilskuddsordninger til idrettslag
  • Dagsaktuell info fra krets

   

  STARTMØTE:
  Tidsramme: 4 timer
  Pris: Gratis
  Målgruppe: Hele klubben

  Startmøtet er i realiteten en klubbkveld som søker å finne svar på hva slags nåsituasjon klubben befinner seg i, hvilke målsettinger som klubben ønsker å nå og ut ifra dette definere hva som må settes i gang av tiltak og aktiviteter for å nå dette målet. Dette er en spennende og engasjerende øvelse, som bidrar til å samle klubben rundt felles mål. Krets bidrar med verktøy og veileder, men klubben bestemmer omfang, fart og innhold i den videre prosessen.

   

  OPPFØLGINGSMØTE:
  Tidsramme: 4 timer
  Pris: Gratis
  Målgruppe: Styre og ledelse, samt øvrige utøvende verv

  Oppfølgingsmøtet ser på igangsatte prosesser. Hva har vi oppnådd? Har det vært utfordringer på veien og hvordan kan vi eventuelt løse disse?

  IDRETTSRÅDSBESØK: Tidsramme: 30-40 min / på styremøte i klubben
  Pris: Gratis

  Hedmark idrettskrets ønsker å komme på besøk til alle idrettslag i fylket. Under klubbesøket får klubben nyttig informasjon om hva idrettskretsen kan tilby i form av:

  • Klubbutvikling (kurs og prosesser for trenere og ledere i idrettslag)
  • Tilskuddsordninger til idrettslag
  • Dagsaktuell info fra norsk idrett

  STARTMØTE: Tidsramme: 4 t
  Pris: Gratis
  Målgruppe:

  I startmøtet vil vi sette fokus på bl.a:
  *Hva er idrettsrådets oppgaver, og hvilke saker er de viktigste for idrettsrådet å jobbe videre med?
  *Hvordan kan idrettsrådet bidra til et godt samarbeidforhold mellom idrettslagene og kommunene?
  *Hvordan kan idrettsrådet best påvirke de politiske beslutningsprosessene i kommunene for å fremme idrett og folkehelse?

   

  OPPFØLGINGSMØTE: Tidsramme: 4 t
  Pris: Gratis
  Målgruppe:

   

  Tidsramme: 4-5 kvelder (totalt 20 t)
  Pris: Gratis
  Målgruppe: Styret, medlemmer i idrettslaget

  Skap engasjement og samhold i idrettslaget. Å jobbe med et felles verdigrunnlag er essensielt for alle idrettslag!

   

  Mål:
  En virksomhetsplan er idrettslagets strategiske plan. Den skal fortelle hva klubben står for (verdigrunnlaget), hvem klubben driver sin aktivitet for (virksomhetsidéen) og hva klubben har som visjon for fremtiden. Den definerer klubbens Hovedmål, og beskriver hva slags tiltak som skal settes i gang for nå disse målene.

  Å starte på en lengre strategiprosess kan være både spennende og krevende. Vi tror at dersom dere investerer i denne tiden, og kommer fram til en felles vei for idrettslaget, så vil dere i framtiden få:

  - flere medlemmer og mer aktivitet
  - bedre omdømme i nærmiljøet og i media
  - flere sponsorer (mer penger i klubbkassa!)
  - flere foreldre og andre til å jobbe dugnad

  Gjennomføringen
  Prosessen gjennomføres av godkjente veiledere fra Hedmark idrettskrets. 

  Kveld 1: "Kick off". Her må styret i klubben invitere et bredt spekter av klubbens medlemmer; styret/gruppestyrene, aktive utøvere, trenere, ledere og andre som har en mening og som bidrar i idrettslaget. På denne måten kan det endelige planverket forankres hos klubbens medlemmer! Etter hvert i prosessen kan idrettslaget jobbe videre i mindre grupper (10-15 personer).

  VIKTIG! Styret må være med gjennom hele prosessen. Når virksomhetsplanen er ferdig bør den vedtas på klubbens årsmøte, slik at idrettslaget kan styre sin egen drift ut fra en felles vedtatt plan.

  NB! Det skal kun lages én virksomhetsplan for fleridrettslag. Det er ikke egne virksomhetsplaner i særidrettsgruppene i et fleridrettslag. Når det er laget en virksomhetsplan for fleridrettslaget, bør gruppene lage sportslige planer og handlingsplaner for sin aktivitet/idrett.