Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talentstipend til idrettstalenter!

Fellesbilde stipendutdeling2017.png

Benytt muligheten til å søke idrettsstipend hos Sparebank 1 Østlandet

 

SpareBank 1 Østlandets talentstipend er på til sammen 2,5 millioner. Av dette går 1,5 millioner til idrett og 1 million til kunst/kultur. Målet med talentstipendet er å stimulere unge utøvere til å utvikle sitt talent og engasjement gjennom trening og utdanning. Sparebank 1 Østlandet har mål om å bidra til å skape stolthet, gode forbilder og synliggjøre muligheter.

Hvem kan søke idrettsstipend?

Tildelingen av idrettsstipendet skal fortrinnsvis skje innenfor bankens geografiske virkeområde, dvs. de fire fylkene Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus. Søkere må være bosatt her eller ha annen tilknytning og/eller tilhøre et idrettslag/klubb i denne regionen.

Stipend   kan søkes av ungdom mellom 18 og 25 år som driver individuell idrett og har et spesielt talent innenfor en idrettsgren i Norges Idrettsforbund (ikke ekstremsport).

Søknadsfristen er 4. april 2018

Les mer og søk om SpareBank 1 Østlandets talentstipend her: www.sb1ostlandet.no/talentstipend