FUTT

Velkommen til anleggskonferanse 17. februar!

Tema for dagen er: "Fra klubbhus til aktivitetshus - hvordan skape det gode anlegget?"

Innlandet idrettskrets har gleden av å invitere til en innholdsrik anleggskonferanse lørdag 17. februar 2024 kl. 10-16.00.
KOnferansen er helt gratis, og alle påmeldte får servert lunsj og drikke.

Konferansen avholdes på Scandic Hamar, Vangsveien 121, 2318 Hamar.

Tema for konferansen er hvordan vi kan tenke og jobbe for å skape gode idretts- og aktivitetsanlegg i og rundt et eksisterende eller fremtidig klubbhus.

Se fullstendig program her.

Se informasjon om våre høykompetente foredragsholdere her


Vi kan love gode innledere og en flott ramme for å diskutere og reflektere over hvordan vi kan utvikle dagens klubbhus og omliggende aktivitetsflater til å bli inkluderende, relevante og skape grobunn for mer og ny aktivitet.

Du kan melde deg på konferansen her.
Påmeldingsfrist: 11. februar

Konferansen har fått navn etter- og inngår i vårt pågående anleggsprosjekt "Fra klubbhus til aktivitetshus", et samarbeid med Viken, Oslo og Vestfold- og Telemark idrettskretser. Du kan lese mer om prosjektet her.