Inger tinget 2024.jpg

Kretstinget har satt kursen

Langsiktig planlegging, lovendringer og valg sto på agendaen da kretstinget ble gjennomført i helgen.

Lørdag 13. arpil 2024 avholdt Innlandet idrettskrets sitt kretsting på Scandic Hotel Hamar. Styreleder Inger Lilleby Fløgum åpnet med en velkomsttale, etterfulgt av hilsener fra Tom Svellet, leder hovedutvalget for kultur, Innlandet fylkeskommune og Erik Unaas, Idrettsstyret NIF.

Det var mange punkter på agendaen, som inkluderte bl.a. beretning og regnskap for perioden 2022-2023, langsiktig plan for kretsens fremtid, foreslåtte endringer i lovgivningen og valg av reperesentanter til styre og komiteer.

Vi vil rette en stor takk til representanter fra ulike idrettsråd, særforbund/særkretser og klubber som deltok i diskusjonene, viste engasjement og bidro til beslutninger som vil ha innvirkning på Innlandsidretten i årene som kommer.

Vi vil også takke våre dirigenter Eirine Saaler Nabben og Arne Skogsbakken, samt avtroppende styre- og komitemeldemmer for utmerket innsats.


Se protokoll fra kretstinget her

Se egen nettside med saksdokumenter mm her.

 

Vedtatt langtidsplan: Innlandsidretten vil!
Langtidsplan for Innlandsidretten 2024-2027 heter "Innlandsidretten vil!". Planen er strukturert tett opp mot langtidsplanen for norsk idrett samme periode (Idretten Vil). Det skal være naturlig sammenheng mellom norsk
idretts uttalte mål for organisasjonen og det arbeidet som legges ned av idretten i Innlandet.
Det skal samtidig komme tydelig frem hva som er Innlandets prioriterte utviklingsområder i den kommende perioden og være en felles og overordnet rettesnor for organisasjonsleddene i Innlandet. 

Vedtatte lovendringer
Idrettskretsen fremmet 2 forslag til lovendringer, som ble enstemmig vedtatt.

Nytt forslag til lovtekst i §10 pkt 14 b) og d) omhandler reduksjon av antallet styremedlemmer og varamedlemmer, med oppsettende virkning fra idrettskretstinget i 2026. Samtidig lovfestes dagens praksis med ansatt styrerepresentant i styret, med virkning fra idrettskretsting 2024. 

Representantfordeling til kretstinget er endret i §9 pkt 2 b)

Valg
Vi gratulerer styreleder Inger Lilleby Fløgum med fornyet tillit for neste periode!
Her er det nye styret for Innlandet idrettskrets 2024-2026:

Funksjon

Navn

 

Leder

Inger Lilleby Fløgum

Gjenvalg

Nestleder

Jannicke Stenberg Mykkestue

Gjenvalg

Styremedlem

Vidar Elda

Gjenvalg

Styremedlem

Marianne Frantzen

Gjenvalg

Styremedlem

Carl Frithjof Tidemand-Johannessen

Ny

Styremedlem

Bergsvein Træthaug

Ny

Styremedlem – ung

Emma Smikop-Brumoen

Ny

Styremedlem – vara

Ali Shelal Faysal Al-Saad

Ny som vara
(tidligere medlem)

Styremedlem – vara

Heidi Aarstad

Ny