Tekst

Informasjonsmøte om "Innlandsidretten Vil"

Idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner i Innlandet inviteres til informasjonsmøte onsdag 17. januar 2024 kl 20.00-21.00

Vår styreleder Inger Lilleby Fløgum vil foreta en gjennomgang av utkast til langtidsplanen «Innlandsidretten Vil», og det vil bli mulighet for å stille spørsmål til dokumentet.

Vi håper som mange som mulig benytter anledningen til å delta på informasjonsmøtet.

Velkommen!

Følg møtet på Teams i følgende link: Klikk her for å bli med i møtet

 

PS:
11. desember 2023 sendte vi ut en e-post til våre organisasjonsledd med oppfordring til å komme med høringsinnspill til langtidsplanen.
Her kan du se langtidsplanen "Innlandsidretten Vil" med eget følgeskriv.
Høringsfristen er 18. februar 2024, og endelig langtidsplan vedtas på Idrettskretstinget 13. april 2024.